חבר הכנסת מרק איפראימוב בנאומו במליאת הכנסת דרש להכיר בילדי שדרות, כנפגעי פעולות איבה.

במחקר שבחן השפעות מצב הביטחוני בין צפון לדרום מצאו החוקרים, כי ההשפעה ההרסנית של חשיפה מתמשכת לטרור על ילדים ואימותיהם מומחשת במציאות בשדרות, שלפיהם 45% מן הילדים אובחנו כסובלים מהפרעת דחק פוסט טראומטית, 41% מן האימהות דיווחו על תסמינים של הפרעה פוסט טראומטית ושיעור דומה של אימהות דיווחו על תסמינים של דיכאון בינוני חמור.

במחקר אחר נמצא כי אצל הילדים רבים משדרות ועוטף עזה קיימות תופעות של חרדה ודיכאון גם בתקופות רגיעה, מה שנקרא בין הסבבים. דבר שמשפיע באופן ישיר על מצב הנפשי וגם בריאותי של הילדים, נוער וכלל תושבי האזור. צוות חינוכי מתמודד עם תופעות רבות של אלימות והתנהגות לא הולמת בקרב הילדים, שמיוחסת לחוסר שקט קבוע. אם נגיע לשלב גיל ההתבגרות אז הפגיעות גדלה משמעותית ופוגעת בהתפתחות תקינה, דבר שכן מתבטא בהישגים ובמיוחד בהמשך בשירותם הצבאי. לא מעטים הצעירים שלא מצליחים להתמודד עם הלחצים המאפיינים תקופה ראשונה ונאלצים לעזוב תפקידים שחלמו עליהם, או בכלל נושרים מהשירות.

לדבריו: מצב זה דורש משאבים רבים להתמודדות עם הקשיים. אם הממשלה לא שמה את ילדינו בעדיפות ראשונה למציאת הפתרון למצב הביטחוני, אזי הממשלה מחויבת להעביר מירב התקציבים והשירותים לטיפול בבעיות הללו. כנראה שלא תהיה מנוס, נצטרך להכיר בכל ילדי שדרות ועוטף עזה כנפגעי פעולות איבה.