מבקר המדינה מודה לראש הממשלה.

יש בזה בעייה?מערכת

מערכת