בישראל ובעולם המערבי מתנהל דיון פוליטי, ציבורי ומקצועי, בסוגיות של מדיניות חברתית ודמותה של מדינת הרווחה ,בהקשר למנעד ההשקפות , מסוציאליזם ,מבית מדרשו של מרקס במאה ה-19 דרך הסוציאל דמוקרטיה, מבית מדרשו של הסוציולוג אנתוני גידנס במאה ה20, לעבר הניאו ליברליזם והקפיטליזם ,מבית מדרשם של הפילוסוף והכלכלן אדם סמית מהמאה ה18 והכלכלן מילטון פרידמן מהמאה ה20, על "היד הנעלמה" והשוק החופשי . הדיון מתנהל בסוגיות של מעורבות מדינת הרווחה, חלוקתי וצדק חברתי.

 

הצדק

כך למשל, בבחירות הקרובות בארה"ב מוצגות שתי השקפות עולם של מדינת הרווחה. המפלגה הדמוקרטית מייצגת את ההשקפה הסוציאל דמוקרטיה שרואה בחיוב כל מעורבות תקציבית של הממשלה בנושאים חברתיים למשל, בניסיונות של הנשיא אובמה לחולל את הרפורמה הבריאותית שקרויה על שמו: " אובמה מדיקל קייר- Obama Medical Care. רפורמה שמנסה לחקות את חוק ביטוח בריאות ממלכתית הנהוגה בישראל. לעומתה, המפלגה הרפובליקנית מייצגת את ההשקפה של הניאו ליברליזם, שרואה מינימום התערבות ממשלה בנושאים חברתיים.

השקפות עולם אלו באות לידי ביטוי גם בדיון מרתק שמתקיים בין דוד המלך ליועציו בסוגיית התערבות הממלכה בסיוע למצוקה הכלכלית בה נתון העם. כך אנו לומדים במסכת ברכות דף ג' עמ' ב': "כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד המלך. כיון שהגיע חצות לילה. בא רוח צפונית ונושבת בו, מנגן עליו.. מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. אמרו לו: אדונינו המלך, עמך ישראל צריכין פרנסה. אמר להם: "לכו והתפרנסו זה מזה". אמרו לו "אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו".

נראה מהדיון המתנהל, שהמלך דוד נוקט בגישה של הניאו ליברליזם- ללא התערבות הממלכה בסיוע ובמימון לנזקקים ואילו יועציו מייצגים את הגישה הסוציאל הדמוקרטיה, שהואיל ואין באר בור המים שיש עליו חוליה של אבן, מתמלא באופן מלא ממי הגשמים, על כן יש צורך בהתערבות חיצונית של תעלה או צינור להזרמת מים על ידי גורם חיצוני כדי להשלים הפער החסר. כלומר, היועצים אומרים למלך דוד : " הנהג מדיניות של מדינת – סוציאל דמוקרטיה והכרז על תוכנית סיוע של הממלכה, כיון שאין הקומץ משביע את הארי".

מוכר לכולם הסלוגן של המחאה החברתית ברוטשילד בשנת 2011: "העם דורש ".
הדיון בפרקטיקה של מדינת הרווחה מבית מדרשו של הסוציאל דמוקרטיה, נשען על שלושה מעגלים: , חסד וצדק חברתי.
הבה נבחן את דמותה של מדינת הרווחה, באספקלריה של פרשתנו, בשלושה מעגלים אלו.
נעמיק וננתח את דיוננו בזיקה לפרשנותו של רש'ר הירש (1810 – 1888) לפרשתנו, בהקשר לשלושה המקומות שמהם רצה בלעם לקלל את עם ישראל. מה מסמל כל מקום ומהי המשמעות אותה הוא מייצג.
בן ציפור מלך מואב , שוכר את שירותיו של בלעם בן בעור, לקלל את עם ישראל ולגרשו .

"ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואת אשר תאור יואר " (כב', ו' ).

בלק לוקח את בלעם, לקלל את ישראל, לשלושה מקומות: במות בעל, שדה צופים, ראש הפעור.
במות בעל – "ויהי בבוקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם". (כב', מא' ).
שדה צופים – " ויקחהו שדה צופים אל ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחות ויעל פר ואיל במזבח ". ( כג', יד' ).
ראש הפעור – ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימון ". ( כג', כח' ).

כל אחד משלושה המקומות הללו מאופיין בייחודיותו ,במה שהוא מסמל ובתובנות הנלמדות ממנו.

במות בעל, מסמל את אלוקי הפוריות והשפע הכלכלי והחומרי. המטרה של בלעם היא , לפגוע בעם ישראל, בתשתית החוסן הכלכלי הקיומי והבסיסי. בלעם מעמיד במבחן את חובת הצדקה כדברי הנביא ישעיהו, אותו אנו קוראים בהפטרה ביום הכיפורים: "הלוא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה עירום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם". (ישעיהו נח' ,ז'). הצדקה היא הערבות ההדדית והמחויבות הרלוונטית , לסולם הצרכים של מסלאו, לקיום הבסיסי של: תזונה ביגוד וקורת גג בהתמודדות עם העוני והמצוקה. זהו מעגל הצדקה המעניק סיוע חומרי וכספי, של שירות בכסף, של קצבאות לצרכים הקיומיים של החלש והעני שבקרבנו. כיום, אנו מכירים זאת למשל, בחוק אבטחת הכנסה של הביטוח הלאומי משנת 1982, או בסיוע כספי לדיור ושכירות סוציאלית בדיור ציבורי, ובנוסף, את רשתות הצדקה וההתנדבות של החברה האזרחית, בדגש למתן דגים, בדמותם של גמ"ח, סלי מזון, ארוחות חמות, בתי תמחוי, מחסני ציוד יד שניה וביגוד.

בלעם בבמות בעל – אלוקי השפע הכלכלי והחומרי, ניסה ללא הצלחה לקלל את עם ישראל, בכך שרצה למנוע קיומה של תשתית שירותים של וחברת רווחה, במעגל הצדקה , לסייע באופן כספי חומרי ,במתן דגים, לחוליות החלשות, לחלץ אנשים עניים ממעגל העוני.

שדה צופים, מסמל את היכולת לצפות מהלכים קדימה ואת האינטליגנציה הרגשית ביחס לזולתנו. בלעם מנסה לפגוע בעם ישראל, בתשתית החוסן הרוחני והרגשי, ביכולת לצפות מהלכים קדימה, לראות הנולד וביכולת האינטליגנציה הרגשית, לחמלה ואמפתיה לסובל שבקרבנו. במקום זה אנו עוסקים במעגל החסד, של סיוע מקצועי טיפולי. שירות המדגיש מתן חכות ולא רק מתן דגים , בהענקת ארגז כלים של כישורי חיים בשיפור התפקוד הפסיכוסוציאלי של משפחות ויחידים. בשדה הצופים שלנו, אנו עוסקים באוכלוסיות בסיכון ובסכנה, בפרוגנוזה של מסוגלות הורים לגדל כראוי את ילדיהם, בטובת הילד ובטובת הזקן הנכה והמוגבל, במתן מענה לצרכיהם המיוחדים, בקידומם ובהעצמתם. זהו מעגל החסד של מתן שירותים מקצועיים בעין ולא בכסף, שירותים הניתנים על ידי המדינה, הרשויות המקומיות ועמותות, כדברי שירו של נתן זך: כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע, לרכוש חום לא בכסף".

בלעם בשדה צופים , ניסה ללא הצלחה לקלל את עם ישראל, בכך שרצה למנוע קיומה של תשתית שירותים של מדינת רווחה וחברת רווחה במעגל החסד, לסייע במתן שירותים טיפוליים מקצועיים בעין, ברגישות ובחמלה במתן חכות, לאוכלוסיות בסיכון ובסכנה בעלי צרכים מיוחדים.

ראש הפעור, הנשקף על פני הישימון מסמל את השממה המוסרית. כאן מנסה בלעם לפגוע בעם ישראל בתשתית החוסן המוסרי , הגורם להתפרקות החברה מאחריותה ומחויבותה, גם לאלו שבשולי החברה, המודרים והשקופים שנבראו אף הם בצלם אלוקים. זהו מעגל הצדק החברתי, מושג שטבע אפלטון בחיבורו " הרפובליקה". מעגל הצדק החברתי, מטיל חובות על המדינה, החברה והקהילה, למימוש זכויות חברתיות וצדק חברתי ולהנגשתם, לכל מי שנברא בצלם אלוקים. מעגל זה מאופיין כהגדרתו של פרופ' יונה רוזנפלד חתן פרס ישראל לעבודה סוציאלית, באוכלוסיות מובסות חסרות ישע של העולם הרביעי ,כמו למשל: דרי רחוב, ילדים קורבנות לאלימות פיזית ולגילוי עריות במשפחה. נשים קורבנות לאלימות פיזית רגשית ומינית, נשים קורבנות לניצול וסחר. קשישים קורבנות לאלימות והתעמרות. מכורים לסמים ואלכוהול .אנשים חסרי ישע שנופלים קורבן לניצול כלכלי ועוולות ברכושם , ולפגיעה בגופם וכבודם. ילדי מהגרי העבודה שלגביהם תורתנו הקדושה מציינת 36 פעם ,את המחויבות והדאגה לגר לתושב ולזר.

בלעם בראש הפעור הנשקף על פני הישימון , ניסה ללא הצלחה לקלל את עם ישראל, בכך שרצה למנוע, קיומה של תשתית מוסרית של שירותים של מדינת רווחה וחברת רווחה, במעגל הצדק החברתי, לסייע לאנשים חסרי ישע ושקופים שנבראו גם הם בצלם אלוקים, לשמור ולהגן עליהם, כמו כיפת ברזל חברתית ואנושית, על זכויותיהם, כבודם ומשמעות היותם בני אדם.

עד כמה מתחברים שלושה המעגלים בדיוננו , לשלושה המסרים שמוריש לנו הנביא מיכה המורשתי בשמו של הקב"ה בהפטרה לפרשתנו: "הגיד לך אדם מה טוב ומה ד' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך". (מיכה ו', 8).

הנה לפנינו, גם אצל מיכה המורשתי בהפטרתנו, ביטוי לשלושה המעגלים:

צדקה- הדורש קיומו של "עשות משפט" המבטיח את הזכויות והקיום הבסיסי של הנזקק והחלש.

חסד – הדורש "אהבת חסד" במתן השירות החברתי, ברגישות ובאהבת האדם.

צדק חברתי- הדורש "הצנע לכת עם אלוקיך", המבטיח קיום תשתית מוסרית והכלה ,לכל מי שנברא בצלם אלוקים.

שלושה המעגלים של מדינת הרווחה – צדקה, חסד וצדק חברתי, השזורים בשלושה המקומות בנתיב הקללות שהפכו לברכות של בלעם- במות בעל, שדה צופים וראש הפעור, מתנגנים במילות שירה של נעמי שמר : "ופתאום מעל ראשי נפתחת קשת, מניפה צבעונית נפרשת, מבשרת חיים, מבשרת תקווה ושלום ושלווה וחסד", ונחקקים בהתמדה לאורך הדורות בברכת "מה טובו" בפרשתנו: " מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. כנחלים נטיו כגנות עלי נהר, כאהלים נטע ד' כארזים עלי מים. יזל מים מדליו וזרעו במים רבים וירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו" (כד', ה'-ז').

שבת שלום ומבורך.

ד"ר זאב ווה פרידמן

ד"ר זאב ווה פרידמן

מנכ"ל מלב"ב למען חולי האלצהיימר ומשפחותיהם. לשעבר מנהל מינהל הרווחה ובריאות הציבור בעיריית תל אביב-יפו ומנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות

רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.