No Tag To Print

בנימין נתניהו, אבו מאזן
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

הפרקליטות סירבה לבקשת עורכי דינם של נתניהו ואלוביץ' לקבל חומרי חקריה נוספים

בתשובת הפרקליטות הובהר כי לא זו בלבד ש"ליבת" חומר החקירה הועברה לידי הנאשמים עוד טרם קיום השימועים בתיק, אלא גם כל "חומר החקירה" המצוי בידיה הועבר לעיונם

הפרקליטות השיבה היום בשלילה (ד') לבקשת פרקליטי נתניהו ואלוביץ' אשר דרשו לקבל לידיהם את כלל חומרי החקירה בתיק האלפים בעקבות טענתם שלא הועברו אליהם כלל חומרי החקירה וכי התמלולים שהועברו אליהם לא היו מדוייקים, לטענתם הדבר לא נעשה בתום לב.

הפרקליטות כאמור דחתה את הבקשה: "בתשובת הפרקליטות הובהר כי לא זו בלבד ש"ליבת" חומר החקירה הועברה לידי הנאשמים עוד טרם קיום השימועים בתיק, אלא גם כל "חומר החקירה" המצוי בידיה הועבר לעיונם על פי דין, ולא אחת – הועבר לנאשמים אף מעבר לכך. כן שבה הפרקליטות ובחנה ביסודיות ובאופן מעמיק את בקשות הנאשמים לקבלת חומרים נוספים, ובהתאם לכך אף הוסיפה והעבירה לידי הנאשמים מסמכים ספורים. משכך, לעמדת הפרקליטות, דין בקשות הנאשמים להידחות", נכתב בהודעת הפרקליטות.

It is not Android