No Tag To Print

בנימין נתניהו, אבו מאזן
ליאת בן ארי. צילום: מרק ישראל סלם, פלאש 90

הפרקליטות הזהירה את ראש עיריית ראש העין לא להתערב בעניין ליאת בן ארי

כפי שפורסם בחדשות 0404, פרקליטות המדינה הזהירה היום (חמישי) את ראש עיריית ראש העין, שלום בן משה, שלא להתערב בעניין ליאת בן ארי.

במכתב לראש העיר, תחת הכותרת "עצמאות התביעה הפלילית", נכתב: "מכתבו של מר חנוך עוז, מיום 20.8.6 לראש עיריית ראש העין, ליו"ר וועדת המשנה לתכנון ולבניה, ליועמ"ש העירייה ולתובעת הראשית, בעניין בני הזוג בן-ארי-שוויקי, הובא לידיעתנו.
אף שבנסיבות הנוכחיות איננו עוסקים בנושא הפרטני, מצאנו לנכון לפנות אליכם במישור העקרוני, בהתאם למדיניות העקבית הנקוטה בידנו לאורך השנים בנושא עצמאות התביעה הפלילית.
הנכם נדרשים להקפיד בנושא עצמאות התביעה הפלילית, ועל נבחרי הציבור בוועדה לפעול להבטחת עקרון זה, ולהבטחת היכולת המקצועית של גורמי האכיפה לפעול ללא כל מעורבות של נבחרי הציבור, בכלל התיקים המטופלים על-ידם.
החלטות על נקיטת הליכי אכיפה ימשיכו להתקבל על ידי התביעה המקומית באופן מקצועי ועצמאי, ואף התיק האמור יטופל ככל התיקים, ובהתאם להוראות הדין, ההנחיות המחייבות ומדיניות האכיפה של הוועדה המקומית".

חה"כ שלמה קרעי, מגיב להתערבות היועמ"ש בעיריית ראש העין ובסמכות נבחרי הציבור:
"אם יש סיבה אחת, הכי מוצדקת, ללכת לבחירות, זה רק כדי לפרק את החונטה הזו הזוכה לגיבוי של שר המשפטים. ועדיין, עם תקציב חד-שנתי, יש ממשלה, אין בחירות. שלא יעבדו עליכם. לגנץ נמאס ללכת לבית הספר והוא החליט לסגור אותו".