No Tag To Print

יונתן ינקלוביץ ז"ל
ראש הממשלה בנימין נתניהו. צילום ארכיון : TPS

הפרופסורים שתומכים בנתניהו: "מכתב ה – 120 אינו מייצג את כלל אנשי האקדמיה"

מעל ל 120 אקדמאים בדרגת פרופסור ודוקטור מהימין, משיבים למכתב 120 הפרופסורים מהשמאל:

הטענה העיקרית לדבריהם, שמכתב הפרופסורים שנשלח בתחילת השבוע שעבר, הינו מכתב פוליטי בכסות אקדמית. השימוש בתארים האקדמיים אינו קשור לטיעונים עצמם שאינם אקדמיים כי אם פוליטיים גרידא.
כמו-כן, הכותבים מבקשים למחות על ביטול חזקת החפות העולה מן המכתב של אותם פרופסורים מהשמאל שטוענים כי " שלכל נאשם עומדת כמובן הזכות להוכיח את חפותו בבית המשפט".
לסיכום חברי חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי, שהניעו את כתיבת המכתב החדש שנשלח לנשיא ואל חברי הכנסת היום, אומרים כי:
"חופש הדיבור עומד לרשות כלל אזרחי ישראל. ועל-כן, אנו פונים אליכם היום כדי להבהיר שדעתם של האקדמאים החתומים על מכתב ה- 120 אינה מייצגת את כלל קהילת האקדמאים, לא כל שכן את האקדמיה עצמה. גם אנחנו אקדמאים, דוקטורים ופרופסורים, ודעתנו הפוכה. כאזרחים, ולא כמומחים לתחומי עיסוקינו השונים, אנו קוראים לכם להגן על הדמוקרטיה, על חזקת החפות, ועל החוק. אם ברצונכם להוות דוגמא, ואם ברצונכם ללמד את העם מהי דמוקרטיה, אנו מפצירים בכם: השאירו את ההחלטה בדבר הבחירות ותוצאותיהן לציבור הבוחרים. הזכות לבחור ולהיבחר היא אבן היסוד של מדינה דמוקרטית וכל מעשה התערבות בכך, בניגוד לחוק, כמוהו כביטולה של הדמוקרטיה.

צילום מתוך המכתב

בין החותמים על המכתב:
פרופ' ישראל אומן, זוכה פרס נובל וחתן פרס ישראל, האוניברסיטה העברית
פרופ' יוסי כץ, זוכה פרס ישראל, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' אהוד דוכובני, מכון וייצמן
פרופ' עמוס דינור, האוניברסיטה העברית
פרופ' אלישע האס, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' אלי פולק, מכון וייצמן

שמות החותמים על המכתב,. צילום מתוך המכתב.