הפולמוס הציבורי הסוער סביב "התחקיר העיתונאי" בעניין ההפרדה הננקטת בבתי חולים בין יולדות יהודיות לבין יולדות ערביות, מסרב לרדת מהכותרות והדיו אף הרחיקו אל מעבר לים. מדובר בסוגיה נפיצה ורגישה הנופלת כפרי בשל אל חיקם של מבקשי רעתה של ישראל ומוסיפה תחמושת רעילה גם לארגז הכלים של תנועת ה-BDS, באופן המשתלב בקמפיין המסווג את ישראל כ"מדינת אפרטהייד".

הבעייתיות האינהרנטית כמעט של עיסוק במה שנתפס כעוולה על רקע גזעני, בפרט כאשר על הפרק "ממצאי תחקיר", היא הנטייה להיתפס לשטחיות והפנמת המסר הפשטני כעובדה נחרצת, כאילו זהו דבר המובן מאליו ב"סביבת עבודה" שבה שלטון הימין נותן את הטון. מטבע הדברים מחוללת הפרשה החדשה, אפקט של "כדור שלג" בשיח הישראלי וכמו באחת, צצות משום מקום "עוולות" נוספות בעלות גוון גזעני או מגדרי, שאינן מחמיאות לדימויה של ישראל, וזאת בלשון המעטה.

מחלקת יולדות. אין שום הפרדה. צילום: פלאש 90
מחלקת יולדות. אין שום הפרדה. צילום: פלאש 90

 

דא עקא, שנתוני היסוד עליהם מתבסס ה"תחקיר" הנ"ל אינם עולים בקנה אחד עם העובדות לאשורן, ובמקרה הטוב הם הוצאו מהקשרם. אין כל מדיניות המוכתבת מלמעלה להנהיג הפרדה במחלקות היולדות, בשעה שהפרקטיקה המתקיימת בבתי החולים היא יותר בעלת אופי ספוראדי ו-וולונטרי, לרוב במענה לבקשות היולדות עצמן.

מדוע לייצר – כמעט בכוח – דימוי מופרך של "אפרטהייד" ישראלי בבתי חולים, בשעה שגלוי וידוע שדווקא בתי החולים שלנו הם חממה מוצלחת של דו-קיום הראוי לחיקוי בכל חברה שאינה הומוגנית? הרי נהיר לכולם שלא ייתכן מצב בו סגל רפואי ייתן ידו לרמיסת עקרון השיוויון בבית חולים שבו משרתים בכפיפה אחת ובהרמוניה, יהודים, ערבים ודרוזים.

עיתונאי באשר הוא מחויב לאימות הטיעונים ואישושם טרם פרסומם, קל וחומר כאשר המדובר בסוגיה רגישה מן המעלה הראשונה שהשלכותיה חורגות מעבר לעניין עצמו. דומה שבמקרה דנן, מה שהתיימר להיות תחקיר עיתונאי, היה למעשה מודל לעבודה מרושלת, שלא לומר בלתי אחראית. סביר כי אין המדובר ב"שליח" מטעם, אלא במרדף אחר אליל ה"רייטינג" המכשיל לא אחת את מחולל ה"סקופ" בשל להיטות יתר המתחוורת כמעשה נמהר ופזיז, במקום שיינקט הכלל "סוף מעשה במחשבה תחילה".

צריך שיופקו מכך לקחים וייעשה חשבון נפש מקצועי, בכל הקשור לממד האחריות הרובצת על עיתונאי בבואו להציף סוגיות בעלות פוטנציאל נפיץ, בפרט בהינתן מצבה הרגיש של ישראל בעולם. עיסוק בבעיות חברתיות ומגדריות בעידן שבו ישראל נבחנת בזכוכית מגדלת משולה למשיכת הניצרה מרימון יד.

גם במבחן התוצאה, "תחקיר" הפרדת היולדות בבתי החולים בישראל ראוי להיכלל בקטגוריה של "מי שזרק אבן לבאר אפילו אלף חכמים לא יוכלו להוציאה".

20 News

20 News