חברי הוועדה לתכנון ותקצוב הצביעו נגד הקמת פקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל. מדובר, כאמור, בהצבעה חוזרת שהתקיימה לבקשת היועץ המשפטי לממשלה מאחר ואחת המשתתפות בהצבעה הקודמת הייתה בניגוד עניינים. הפעם, בניגוד להצבעה שהתקיימה לפני כחצי שנה, לא היה רוב להחלטה להקים את הפקולטה.

מכיוון שהות"ת הצביעה נגד, זה חוזר עכשיו להחלטת היועמ"ש ושלוש אופציות מונחות לפניו:

אפשרות ראשונה בגלל מונחים משפטיים כמו "מעשה עשוי" ו-"בטלות יחסית", הוא יעדיף לאשר את הפקולטה על אף החלטת הות"ת, בגלל הצורך ברופאים והמחסור, בגלל העובדה שסטונדטים כבר נרשמו והוא ייאשר באופן עצמאי. אפשרות שניה היא היועמ"ש יקבל את החלטת הות"ת. לדברי אנשי בנט, זוהי אופציה לא ריאלית.

האופציה השלישית היא שהיועמ"ש יבחין בין תפקידי הות"ת – וועדת התכנון ותקצוב שבכובעה התקציבי היא וועדה מנחה – כלומר מה שהיא קובעת ייושם, אולם בכובעה כוועדה תכנונית היא וועדה ממליצה בלבד. כלומר כל הויכוח לכאורה הוא האם המלצת הוועדה מחייבת או ממליצה.

אם היועמ"ש יפרש שתפקיד הוועדה הוא להמליץ בלבד הרי שהדיון יחזור את זה למל"ג יו"ש – מועצה שמבוטלת ב-15 בפברואר מתוקף חוק שהעביר השר בנט. מל"ג יוש יתכנסו במהלך השבוע הבא – ושם יש להניח שההחלטה תעבור.

אילת כהנא

אילת כהנא