בשלש השנים האחרונות ניהלה התנועה למשילות ודמוקרטיה הליך משפטי ארוך מול הנהלת בתי המשפט ונשיאת העליון הקודמת בדרישה לחייב בשקיפות את עבודת ועדת השתיים. בוועדה שדבר קיומה נחשף אחרי שנים בהן עבדה בלי ידיעת הציבור, חברות שתי שופטות בדימוס המסננות עבור נשיאי בית המשפט העליון מועמדים המעוניינים בקידום מבתי המשפט השלום לבתי המשפט המחוזיים.

עו"ד שמחה רוטמן. התנועה למשילות ודמוקרטיה

 

לאחר שדרישת התנועה לחשיפת ההמלצות והפרוטוקולים של הועדה בהתאם לחוק חופש המידע לא התקבלה היא עתרה לבית המשפט המחוזי ואף לבית המשפט העליון שדן בערעור התנועה ודחה את הדרישה לשקיפות. התנועה לא ויתרה ועורכי דינה הגישו בקשה לדיון נוסף. כעת קבעה השופטת דפנה ברק ארז כי אין מקום לקיים דיון נוסף וועדת השתיים תישאר חסויה.

עם זאת, במסגרת ההליך המשפטי הארוך נחשפו כמה פרטים חשובים אודות עבודת הועדה החסויה ועל סדרי עבודתה. בין היתר הוחלט להעביר את תמצית חוות הדעת של הועדה לחברים בוועדה לבחירת שופטים.

בפסק הדין של העליון שדחה את ערעור התנועה ציין השופט פוגלמן כי אמנם דרישה דומה שהוגשה בעבר הנוגעת לחשיפת עבודת ועדת בדיקת המינויים בחברות הממשלתיות התקבלה בבית המשפט העליון, אך כאן לדברי פוגלמן העניין שונה "בשל אופיה המיוחד של הוועדה למינוי שופטים" ובשל "השוני בין הדרישות ממועמדים לשיפוט ולמשרת דירקטור בחברה ממשלתית". פסק הדין דחה את הדרישה לשקיפות למרות שהשופטים קיבלו את כל טענות התנועה למשילות שטענה כי חוק חופש המידע חל בנושא.

בשיחה עם ערוץ 20 הסביר עו"ד שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה כי "עד 2015 לא ידעו גם בוועדה לבחירת שופטים על קיומה של ועדת השתיים ועד שנת 2016 לא קיבלו ממנה דבר. רק לאחר שבוועדה לבחירת שופטים דרשו לקבל את החומרים הסכימו להעביר להם תמצית בלבד", עוד הוסיף רוטמן: "גם כעת אף אחד לא יודע מהם השיקולים של וועדת השתיים, איזה חומרים הם מקבלים ומהם דורשים מהמועמדים, האם הם מבקשים עוד דרישות – הכל נותר תחת מעטה חשאיות".

בתנועה אומרים כי חבל שבית המשפט העליון לא מתייחס בצורה שווה להליכים שנמצאים תחת אחריותו ובתחומו כפי שהוא מתייחס לאותם הליכים ברשויות המדינה האחרות.

מנהל הפעילות של התנועה למשילות ודמוקרטיה, יהודה עמרני אומר כי "כעת על המחוקק להסדיר את הליך מינוי השופטים ולהפסיק את ההסתרה וחוסר השקיפות. אין כל הצדקה לכך שהליך בחירת השופטים יקבל מבית המשפט העליון "הנחת סלב", ויזכה לחיסיון שאין לו אח ורע במערכת הציבורית. החשאיות לא תורמת לאמון הציבור בהליך בחירת השופטים ובטוהר השיקולים המלווים בחירה זו, ומציפה את הצורך להעביר את בחירת השופטים לידי נבחרי הציבור ברשות המבצעת וברשות המחוקקת, בדומה לנהוג ברוב המוחלט של מדינות העולם".

היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה, עו"ד שמחה רוטמן הגיב לעצם פסק הדין ואמר כי "למרות הקביעות הברורות בפסק הדין על האינטרס הציבורי בעניין בחירת שופטים, בחר בית המשפט להטיל בפועל איפול מלא על דיוני וועדת השתיים, גם בנושאים שאינם נוגעים לפרטיותם של המועמדים".אורן רפאל

אורן רפאל

כתב אקטואליה ומנהל רשתות חברתיות. orenre@gmail.com
אורן רפאל