התמיכה באסד הולכת ודועכת. צילום: פלאש 90
התמיכה באסד הולכת ודועכת. צילום: פלאש 90

האם החבל הקושר בין העדה העלווית ובין בשאר אל-אסד עומד להיפרם? על רקע הידיעות האחרונות בנוגע להסכמות בין ארה"ב לרוסיה על העברתה של משפחת הנשיא אסד למדינה שלישית, פרסמו מנהיגים בעדה העלווית בסוריה בימים האחרונים מסמך בו הם מביעים את התנערותם מהאסכולה השיעית, משלטון אסד ומאיראן, במה שנראה כחשש של גורמים בעדה מהפקרתם העתידית בידי משפחת אסד. העדה העלווית מהווה כ-12% מתושבי סוריה לפני תחילת מלחמת האזרחים.

מדינה חילונית ושוויונית בסוריה העתידית

המנהיגים קראו לבניית שלטון חילוני תחת ערכי ה"שוויון, החופש והאזרחות" בסוריה העתידית תחתיו יחיו מוסלמים ונוצרים ובני יתר הדתות בשוויון ובשלום. אותם המנהיגים בעדה אשר שלטה בממסד ובמנגנוני הביטחון בסוריה ב- 40 השנה האחרונות מסרו כי חוקיותו של משטר לא יכולה לבוא לידי ביטוי אלא באמצעות דמוקרטיה וזכויות אדם וכי הם מצהירים על מחויבותם להילחם בסכסוכים העדתיים במדינה.

אסכולה שלישית באסלאם

במסמך נמסר כי מנהיגי העלווים במדינה מצהירים כי הם רואים עצמם כאסכולה שלישית בתוך האסלאם, לצד הסונים והשיעים. כן נאמר כי העלווים אינם חלק מהאסכולה השיעית וכי הם דוחים את פסקי ההלכה לפיהם הם חלק מהאסכולה השיעית, וכי האמונה העלווית הוסיפה יסודות מכלל הדתות המונותואיסטיות ביניהן היהדות והנצרות וכי הם אינם רואים בכך סילוף של האסלאם.

מתנערים משלטון אסד

אחד מהחתומים על המכתב אמר לבי.בי.סי כי הוא מבקש לא להזכיר את שמו בשל החשש לחייו והסביר כי מטרת המכתב היא הבהרה בנוגע לזהותה של העדה לאור העובדה כי עלווים רבים נהרגים בשל השתייכותם העדתית וזהותם. הוא מסר כי הם מעוניינים לאשרר את העובדה כי כל עדות האסלאם הינן אחיות וכי אי אפשר להאשים את העלווים בפשעים שעשה המשטר וכי הם מקווים שפרסום זה יחתוך את החבל הקושר בין העלווים ושלטון אסד "היינו קיימים לפני שלטון אסד ונהיה קיימים אחריו".

20 News

20 News