No Tag To Print

Boaz Golan.jpg
התאונה שגרמה להשבתה. צילום: כבאות והצלה

הסיבה להתלקחות היסעור: כשל טכני בגלגל שיניים

דו"ח הביניים לבדיקת נסיבות תקלת מסוק היסעור שעלה באש מראה כי התקלה לא הגיעה כתוצאה מהתפרצות שריפה במנוע

ממצאי דו"ח הביניים של צוות תחקיר המומחים לבדיקת נסיבות תקלת מסוק היסעור במהלך טיסת אימונים בתאריך 26.11.19 הוצגו הבוקר (חמישי) למפקד חיל-האוויר, אלוף עמיקם נורקין.

ממצאי הביניים של צוות התחקיר מצביעים כי, התקלה נגרמה ככל הנראה בעקבות כשל טכני בגלגל שיניים המצוי בממסר המחובר למנוע השמאלי של המסוק, ולא כתוצאה מהתפרצות שריפה במנוע עצמו. בעקבות החום הגבוה שנוצר התלקח הממסר, דבר שהביא להתלקחות המסוק.

הסיבות לכשל הטכני נחקרות בשיתוף גורמי מקצוע, חילות אוויר עמיתים שמטיסים גם הם מסוקי CH-53, יצרן המסוק וגורמי התעשייה הישראלית. הצוות קבע עוד כי הפעולה המקצועית והתכליתית של הטייסים הביאה להנחתה מהירה, לפינוי הלוחמים והצוות ומנעה פגיעה בנפש.

כאמור מדובר בממצאי ביניים בלבד והחקירה המקצועית נמשכת.

מפקד חיל-האוויר הדגיש את חשיבות האיכות והמקצועיות של עבודת צוות התחקיר, הביע הערכה לעבודת הצוות והנחה על המשך התחקיר: "בשלב זה, כשבוע בלבד מאז האירוע, אנחנו מבינים מה אירע, אך לא את הגורמים שהביאו לכשל הטכני. הצוות ימשיך בתחקיר עד להשלמתו ומערך מסוקי היסעור בשלב זה עדיין מקורקע".

It is not Android