No Tag To Print

לא בבית ספרנו. שר החינוך בנט. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
שר החינוך נפתלי בנט. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

הסוף להתבטאויות פוליטיות של מרצים? המל"ג אישרה את הקוד האתי

על פי ההחלטה שהתקבלה, כל המוסדות האקדמיים בישראל יחויבו לנסח, בתוך שנה מהיום, קוד אתי הכולל גם את הסעיף מעורר המחלוקת בו נאמר כי חל "איסור על מרצה לנצל לרעה את ההוראה להטפה שיטתית לעמדה פוליטית"

שר החינוך נפתלי בנט. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

לאחר שפורסם אשתקד וחולל סערה גדולה בקרב המוסדות להשכלה גבוהה, הבוקר (א') פורסם ב"ידיעות אחרונות" כי ועדת משנה של המל"ג אישר בימים האחרונים את נוסח הקוד האתי באקדמיה שחיבר פרופ' אסא כשר. על פי ההחלטה יידרשו כל המוסדות האקדמיים בישראל לנסח, בתוך שנה מהיום, קוד אתי שמבוסס על הנוסח של פרופ' כשר.

כזכור, הקוד האתי שאושר כולל גם את הסעיף מעורר המחלוקת בו נכתב כי חל "איסור על מרצה לנצל לרעה את במת ההוראה לשם הטפה שיטתית ובלתי־ראויה לעמדה פוליטית החורגת בבירור מהנדרש להוראת נושא הקורס בהקשרו הרחב בתחומו".

יחד עם זאת, החלטת המל"ג מבחינה בין סעיף זה ליתר סעיפי הקוד האתי, כדוגמת האיסור על אפליה לטובה או לרעה של מרצים וסטודנטים בשל עמדותיהם הפוליטיות, והאיסור על השתתפות בחרם אקדמי נגד ישראל או השתתפות בפעילות המקדמת חרם שכזה. בעוד יתר הסעיפים בקוד האתי יכללו גם בתקנון המשמעת של המוסד על פי דרישת המרצים, חובה זו לא תחול על הסעיף האוסר ניצול לרעה של הבמה האקדמית לצורך הטפה לעמדה פוליטית.

It is not Android