לראשונה: מפגשי הנשיא עם ראשי הסיעות יועבר בשידור חימערכת על המדף

מערכת על המדף