No Tag To Print

נתפסו המחבלים
דוד רוזן. צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90

הנציב רוזן: לא אתערב בפרשת בן ארי

השופט בדימוס דוד רוזן דחה את הקבילות שהוגשו כנגד עורכת הדין

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט (בדימוס) דוד רוזן, פרסם הבוקר החלטה בעניין תלונה שהוגשה בעניין עבירות הבנייה לכאורה שביצעה המשנה לפרקליט המדינה, עו"ד ליאת בן ארי.

הנציב קובע כי אין בסמכותו לדון בטענות המועלות בתלונה, "אשר אין חולק כי עליהן להיבחן כראוי, וללא משוא פנים, בידי הגורמים המוסמכים לכך (הועדה המקומית וגופי האכיפה על פי חוק) – ככל אזרח אחר – ויש לאפשר לגורמים אלה לבצע את פעולתם כדין בלא הפרעה או התערבות".

יו"ר מועצת שומרון יוסי דגן. צילום: הדס פרוש. פלאש 90
ליאת בן ארי. צילום: מרק ישראל סלם, פלאש 90

בהחלטתו בעניין בן ארי ציין הנציב רוזן כי: "חשוב כי היועץ המשפטי לממשלה, ראש וראשון לאנשי המשפט בשירות הציבורי, העומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת, ונושא באחריות לשמירת שלטון החוק בכל רשויות השלטון, יאמר את דברו בחובה המוטלת על משרתי הציבור לשוות לנגד עיניהם כל העת, הציווי הבסיסי לשמור ולקיים החוק, ולטפח ההכרה כי המה משמשים במידה רבה אות ודוגמה לכלל האזרחים במדינה".

It is not Android