No Tag To Print

אין אחדות
צילום דובר צהל

הניסוי ממשיך: למרות 'פערים בכשירויות' יימשך שילוב לוחמות בשריון

הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי החליט על המשך הניסוי לשילוב לוחמות בשריון.

דובר צה"ל: "הפיילוט הצביע על פוטנציאל לשילוב נשים בטנקים במשימת הגנת הגבולות, אך גם הצביע על פערים בעמידה בכשירויות הנדרשות. על מנת להשלים את כלל הנתונים הנדרשים לקבלת החלטה קבע הרמטכ״ל כי נכון יהיה להמשיך ולהתקדם לשלב הבא בתהליך בחינת שילוב נשים בטנקים במשימת הגנת הגבולות".

מארגון 'תורת לחימה' נמסר: "לראשונה צה"ל מאשר כי הוא נדחף לפיילוט שני של כשירות נמוכה, לאחר שפיילוט הטנקיסטיות הראשון ב2015 נכשל. הוכח שניתן לכופף את צה"ל ולפגוע בכשירותו המבצעית בבג"ץ, תוך טשטוש ההבדלים בין המינים. אנו קוראים לשר הביטחון בנט לפעול למשילות משרד הביטחון ולעצמאותו מפני בג"ץ וארגוני השמאל הקיצוני".

י', לשעבר טען-קשר בחטיבה 401, אמר לערוץ 20: "נשים יכולות לעשות המון דברים, אבל לטעון 'בטן' שלמה של טנק – כ-50 פגזים של עשרות קילוגרמים כל אחד – לא מבין איך בחורה תעשה את זה. או שזה לא יהיה כמו השריון שאני מכיר, או שייצאו משם חיילות שבורות".

עוצמה יהודית בתגובה להחלטת הרמטכ"ל כוכבי להמשיך את פיילוט שילוב החיילות בשריון:

"חבל שהרמטכ"ל נכנע ללחצי הארגונים הפמיניסטיים הקיצוניים ומקבל החלטה שמטרתה לרצות אותם בלבד, ושאינה נובעת משיקולי ביטחון ישראל. בשנים האחרונות הפך צה"ל לפיילוט של שילוב נשים בתפקידי לוחמה, שלא כמו בצבאות אחרים. במקום שמטרת צה"ל תהיה נצחון, מטרתו הפכה להיות כלי שרת בידי ארגוני הנשים מהשמאל. אנו קוראים לשר הבטחון בנט להורות לרמטכ"ל לעצור את קידום התכנית ההזויה הזו".

בהודעת דו"צ נמסר כי "השלב הבא של הבחינה יתבסס על העקרונות הבאים: א. קביעת פרמטרים רלוונטיים למיון בהתבסס על תובנות הפיילוט. ב. הרחבת היקף הלוחמות והרחבת פרק ההתנסות המבצעית. ג. הכשרה מותאמת לנשים בהיבטי הרפואה, התזונה והאימון הגופני. ד. טנקים מגדריים (קרי צוות הטנק יהיה במגדר זהה). ה. בשלב הפעילות המבצעית השייכות הארגונית תהיה למערך הגנת הגבולות באוגדה 80. ו. השלב הבא יחל במהלך שנת העבודה הנוכחית. בתום תקופת ההכשרה והפעילות המבצעית תבוצע הערכת מצב ותקבענה החלטות להמשך. כל ההחלטות יתקבלו לאור שיקולים מקצועיים ומבצעיים בלבד ובהתאם לצורכי הצבא".