מאמץ למנוע עבודות הרחבה באזור מתחם דוידזון בכותל: לדברי גורמים המתנגדים להרחבת אזור התפילה המעורבת לרפורמים, בסביבת ראש הממשלה מנסים לגבות את העירייה לבצע את עבודת ההרחבה בנימוק שהיא נדרשת לצורך הנגשה לנכים.