No Tag To Print

.
ח"כ יעקב אשר. צילום: נועם רבקין פנטון, פלאש 90

'המתווה להחרגת מחלימים' | ח"כ אשר מאשים: "תוקעים מקלות בגלגלים"

יו"ר ועדת חוקה יעקב אשר במכתב נוקב לרה"מ בעקבות הסחבת שמשרד הבריאות נוקט בעניין המתווה להחרגת מחלימים: "חוששני שיש מי שתוקע מקלות בגלגלים משיקולים שאינם ענייניים"

לפני כחודש ימים ולדרישת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, החל משרד הבריאות בבחינת מתווה 'מחלימים' אשר יאפשר להחריג ממגבלות הקורונה מאות אלפי אזרחים שחלו בקורונה והחלימו ממנה, תוך אפיון זיהוי אישי והענקת תעודת 'מחלים' אינדיבידואלית שתינתן להם בכפוף לתנאי משרד הבריאות. אך משום מה לדברי יו"ר ועדת החוקה ח"כ יעקב אשר בשבוע האחרון עבודת הצוות בנושא הוקפאה, "חוששני כי יש מי שתוקע מקלות בגלגלים ומנסה להכשיל את המהלך משיקולים שאינם ענייניים" כתב במכתב לראש הממשלה.

"יישום תכנית זו כרוך בניהול סיכונים נמוך מאוד, בוודאי נמוך מחלק מהחלטות המתקבלות בקבינט הקורונה לפתיחת המשק, והוא עשוי לשחרר מאות אלפי אזרחים שיניעו את גלגלי המשק, יעלה את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, יקל על ההתמודדות בפתיחת מוסדות חינוך ויאפשר למחלימים לסייע בסיעוד במקומות רווחה ונוספים. בהקשר זה אציין, כי נכון להיום למעלה מ-300,000 איש רשומים במשרד הבריאות כמחלימים, לא כולל את המוגדרים כ'סרולוגיים' שאף הם נחשבים כבעלי סיכון אפסי להדבקה" כתב יו"ר ועדת החוקה ח"כ יעקב אשר לראש הממשלה .

"העיכוב מצד משרד הבריאות בנושא חשוב זה תמוה בעיקר נוכח העובדה כי בנהלי השבים מחו"ל לצורך פטור מבידוד, משרד הבריאות הכיר בתעודת 'מחלים' לצורך החרגה מהגבלות הקורונה. כמו כן, בהצעת החוק הממשלתית להכרה באזורים גיאוגרפיים כאזור מיוחד לעניין נגיף הקורונה צוין כי הצגת תעודת 'מחלים' תקפה לעניין כניסה ויציאה לאזורים אלה ללא בדיקות. והשאלה שעולה היא, האם וכיצד בוחר משרד הבריאות להכיר במחלימים ומדוע?"

"אדוני ראש הממשלה", כותב אשר במכתב: "אבקש את התערבותך בנושא חשוב זה ואת קידומה של החלטת קבינט להכרה בתעודת ה'מחלים' להחרגה אינדיבידואלית מכלל הגבלות הקורונה ללא עיכובים. ועדת החוקה בראשותי לא תקבל בשום אופן את הסטגנציה, ההססנות וגרירת הרגליים מצד משרד הבריאות בנושא אקוטי זה שנדרש ביותר בעת הזו גם עבור המשק וגם עבור רווחתם של אזרחי ישראל".

It is not Android