, ורז נזרי, הורו ליועצת המשפטית של (מל"ג) לקיים מחדש בהחלטה בעניין הקמת בית הספר לרפואה באוניברסיטת אריאל. זאת בעקבות חשש לניגוד עניינים, לדבריהם, מצד חברת המל"ג והוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת), ד"ר , בהצבעה על ההחלטה שהתקבלה בחודש יולי האחרון. שכן, המוסד האקדמי עדיין דן באפשרות שהיא עצמה תלמד בו בעתיד.

במכתב ששיגרו השניים נאמר כי לאחר שטענותיה של ד"ר ודמני בנושא נבחנו ביסודיות, "היועץ המשפטי לממשלה הגיע למסקנה שיש לראות את ד"ר ודמני כמי שהייתה צריכה להימנע מלטפל בנושאים הנוגעים במישרין לאוניברסיטת אריאל, לכל הפחות מהמועד בו העבירה את טפסי הקליטה והמינוי לצורך מינויה כפרופסור באוניברסיטה בינואר 2018".

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר. צילום: פלאש 90

לכך, קובעים המשנים ליועץ המשפטי לממשלה, כי על הוועדה לתכנון ולתקצוב במל"ג בהחלטה בעניין הקמת בית הספר בהרכב שלא כולל את ד"ר ודמני. עוד הורו, כי על ההחלטה להתקבל עד יום חמישי הקרוב, "ולאחריה ייבחן מכלול ההיבטים המשפטיים הנוגעים לעניין, אשר דרושים להמשך הטיפול בסוגיה".:עוד באותו נושא