No Tag To Print

בנימין נתניהו, אבו מאזן
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

המשנה ליועמ"ש: לא ניתן לקבוע שנתניהו בניגוד עניינים בעיסוק בהגבלת ההפגנות

זילבר הודיעה זאת בתשובתה לפניית עו"ד דפנה הולץ לכנר, בשם קבוצת "מבצר הדמוקרטיה", ליועמ"ש מנדלבליט לפסול את הליך החקיקה בשל מעורבותו של נתניהו.

המשנה ליועמ״ש דינה זילבר, הודיעה היום (חמישי) כי לא ניתן לקבוע שראש הממשלה נתניהו מצוי בניגוד עניינים בעיסוק בהגבלת ההפגנות. זילבר הודיעה זאת בתשובתה לפניית עו"ד דפנה הולץ לכנר, בשם קבוצת "מבצר הדמוקרטיה", ליועמ"ש מנדלבליט לפסול את הליך החקיקה בשל מעורבותו של נתניהו.

זילבר ציינה כי ישנו קושי מסוים בעיסוק של נבחרי ציבור בסוגיה המורכבת, אך אין מנוס כי הממשלה תעסוק בנושאים הללו, במיוחד בעת הזו של מגפת הקורונה.

זילבר הוסיפה: "איננו סבורים שניתן לקבוע כי מתקיים ניגוד עניינים טבוע המגביל את מעורבותו של הדרג המיניסטריאלי בהחלטה מסוג זה, או בהליך חקיקה כנטען בפנייתך. בכל הנוגע להגבלות על ההפגנות בתקופה הנוכחית. לא מצאנו כי מתעורר ניגוד עניינים בעניינו של ראש הממשלה, אשר מצדיק מגבלות בעניין.

כמו כן אמרה :"לצד זאת, מובן כי כללי המשפט החוקתי והמנהלי חלים על כל קביעה לעניין הגבלה על הזכות להפגין על כן נדרש כמובן שהקביעה תיעשה רק בהתבסס על הסכמה מפורשת בחוק ותכלול את ההגבלות המידתיות בנסיבות העניין בלבד".

It is not Android