No Tag To Print

יאיר נתניהו. צילום: פלאש 90
גל הירש. צילום: יונתן זינדל - פלאש 90

המשטרה ממליצה להעמיד לדין את גל הירש בחשד לעבירות מס בהיקף מיליונים

המשטרה סיימה את החקירה בנוגע לגל הירש והחברה בגיאורגיה

במשטרת ישראל ורשות המיסים הסתיימה חקירה נרחבת בעניינה של קבוצת "דיפנסיב שילד". החקירה נערכה בסיוע הרשות איסור להלבנת הון.

החקירה עסקה בחשדות לביצוע עבירות של מתן שוחד לשר ההגנה הגיאורגי לשעבר, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס הכנסה, בנוגע לפעילותם בגיאורגיה של אנשי קבוצת דיפנסיב שילד – עודד שכנאי, גל הירש ושורת חשודים נוספים. שכנאי והירש ניהלו במשותף את פעילות הקבוצה בגיאורגיה.

החשדות עסקו במכרזים שהקבוצה זכתה בהם בגיאורגיה בשווי של עשרות מיליוני שקלים במהלך השנים 2009-2007, ובקשר לפעולות שנעשו במטרה לקדם אינטרסים עסקיים הנוגעים לתחום עיסוקה של קבוצת דיפנסיב שילד.

החשדות חייבו חקירה יסודית, מורכבת ומאומצת שנוהלה בצוות חקירה משותף של היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ורשות המיסים – פקיד שומה חקירות תל-אביב. החקירה לוותה על-ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

החקירה נפתחה ביום 8.10.15 בעקבות ממצאי צוות הבדיקה המיוחד שמינה היועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה וינשטיין וכלל נציגים מהפרקליטות, מחלקת ייעוץ וחקיקה והרשות לאיסור הלבנת הון (צוות הבדיקה לא כלל נציגי משטרה, שכן בעת פתיחת הבדיקה היה גל הירש מועמד לתפקיד מפכ"ל המשטרה).

עם תום הבדיקה, ביום 8.10.15, הוחלט על מעבר מבדיקה לחקירה. מכיוון שבאותה עת כבר מונה מפכ"ל למשטרה, לא הייתה כל מניעה שהמשטרה תבצע את החקירה, ועל כן בוצעה החקירה, כמקובל, על-ידי המשטרה, בשיתוף עם רשות המסים.

מדובר בחקירה סבוכה ומורכבת, בעלת היבטים בינלאומיים משמעותיים, שהצריכה זמן רב בעיקר מאחר שהחשדות היו לביצוע עבירות שחלקן בוצעו מחוץ לישראל, ועל כן היה נדרש שיתוף פעולה של מדינות זרות לצורך קידום החקירה.

במסגרת חקירת פרשה זו, נחקרו שורה של חשודים, בוצעו פעולות חקירה רבות ומגוונות, נגבו עדויות שלא באזהרה מעשרות מעורבים, נתפסו חומרי חקירה בהיקף רב, לרבות מדיה דיגיטלית, וכן נשלחו בקשות לסיוע משפטי למדינות זרות (חיקורי דין מחוץ למדינת ישראל) למספר מדינות. המענה לבקשות אלה התעכב לעיתים משך זמן רב מסיבות שאינן תלויות במדינת ישראל.

ממצאי החקירה העלו, בין היתר, כי סכומי עתק בהיקף של עשרות מיליוני שקלים הועברו ממשרד ההגנה הגיאורגי לחשבונות בנק ישראלים וזרים שקשורים לאנשי קבוצת דיפנסיב שילד, תוך הטעייה לכאורה של מוסדות פיננסיים זרים, שסירבו לקבל כסף שמקורו בעסקאות ביטחוניות בגיאורגיה. כן עלה כי נמסרו דיווחים כוזבים והוצגו מסמכים מזויפים למוסדות הפיננסיים הזרים באשר למקור הכסף.

עמדת המשטרה היא כי בסופו של יום התגבשה תשתית ראייתית כדלקמן: כנגד עודד שכנאי התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, שימוש במסמך מזויף והלבנת הון, בנוגע לדיווחים שמסר למוסדות פיננסיים בחו"ל באשר למקור הכסף שהועבר מגיאורגיה.

כמו כן, התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות מס בהיקפים משמעותיים של מיליוני שקלים נגד עודד שכנאי, גל הירש ואחרים מקבוצת דיפנסיב שילד וחברות קשורות.

באשר לחשדות נגד עודד שכנאי, גל הירש ואחרים, למתן שוחד לשר ההגנה הגיאורגי לשעבר, לא התבססה תשתית ראייתית מספיקה לגיבוש העבירות.

תיק החקירה יועבר בימים הקרובים לפרקליטות מיסוי וכלכלה לצורך בחינתו.

 

כזכור לפני כשבוע הודיע הירש על הצטרפותו למפלגת הליכוד. מהמפלגה נמסר בתגובה: "שבוע אחרי שגל הירש מצטרף לליכוד, המשטרה ממליצה להעמיד אותו לדין. זה בטח מקרי."