No Tag To Print

שופטת, מסרונים, חוקר, פוזננסקים, רשות לניירות ערך
צמיגים בוערים בכביש אדם-חיזמא. צילום: TPS

המנהל האזרחי נתן היתר לסלילת עוקף חווארה ואל-ערוב

שנה וחצי לאחר שהתקיימה מחאה נרחבת בסוגייה – ניתן ההיתר המיוחל: "חשיבות בטיחותית ובטחונית מן המעלה הראשונה"

שנה וחצי לאחר שהתקיימה מחאה נרחבת בסוגייה –   אישרה הוועדה של מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי מתן היתר סלילה לכבישים עוקף חווארה ועוקף אל ערוב.

לאחר דיון, בו השתתפו חברי הועדה, המתכננים וכן ראש מועצת שומרון יוסי דגן, אישרה הוועדה היתר סלילה לשני הכבישים. משמעות היתר הסלילה מקבילה היתר בניה, ולאחריה ניתן לצאת למכרזים לקבלנים המבצעים של הכביש.

עם תום הדיון הודה דגן לראש הממשלה: "ראש הממשלה הוכיח מנהיגות, אחריות ויושרה. ראש הממשלה עומד בדבריו ואני מודה לו על קיום ההסכם ומנהיגותו. כביש עוקף חווארה וכביש עוקף אל ערוב הם כבישים אסטרטגיים, שישנו בע"ה את פני מפת מדינת ישראל בכלל ומפת יהודה ושומרון בפרט".

"לכביש חשיבות בטיחותית ובטחונית מן המעלה הראשונה הן ליהודים והן לערבים. בנוסף, כביש עוקף חווארה וכביש עוקף אל ערוב יאפשרו גישה נוחה, בטיחותית ובטחונית ומהירה ליישובי. זהו יום הסטורי – התקדמנו היום שלב חשוב ואסטרטגי בדרך למליון יהודים מיו"ש".

מאהל המחאה ושביתת הרעב הוקם לפני כשנה וחצי, כמחאה על אי סלילת כבישים עוקפים ביו"ש ובדרישה לתקצוב מרכיבי בטחון בכבישים ובישובים כנדרש. בעקבות המחאה הוסכם עם ראש הממשלה על תקצוב הכבישים העוקפים ותאורת כבישים בסך 800 מליון ש"ח. כעת –  יוצא המהלך לדרך.