No Tag To Print

ג'רמי קורבין, מנהיג מפלגת הלייבור בסיור לקראת הבחירות ברידינג. צילום: פיטר ניקולס, רויטרס

"המוקד להגנת הפרט" או להגנת המחבלים?

בתשובה לבקשת חופש מידע שנשלחה על ידי האגף המשפטי של תנועת "אם תרצו", בצה"ל חושפים נתונים על הלוחמה המשפטית המתנהלת נגד מדיניות הריסת הבתים.
על פי הנתונים שנמסרו מצה"ל בין השנים 2014-2019 נחתמו 71 צווים החרמה והריסה של בתים, מתוך אלה נהרסו או נאטמו 59 בתים.
בצה"ל מדווחים שטרם הוצאת צו ההריסה נמסרת הודעה על כוונה להוציא צו, עליה ניתן להשיג, וכן לעתים מוגשת יותר מהשגה אחת לגבי מקרה מסוים. בין השנים 2014-2019 נמצא בצה"ל תיעוד ל-73 השגות שהוגשו בעקבות הודעות על כוונה להוציא צווים כאמור, כאשר בשני מקרים החל משנת 2015 התקבלו ההשגות ולא הוצא צו הריסה.

הריסת בית המחבל מהפיגוע בברקן. צילום: דובר צה"ל

עוד הוסיפו בצה"ל כי מתוך כלל הצווים, הוגשו 61 עתירות לבג"ץ, כאשר בשמונה מקרים אשר נדונו בבג"ץ בוטלו צווי ההריסה. כלומר ביותר מ-13% מהעתירות בג"ץ ביטל לחלוטין את צוו ההריסה, במקרים אחרים בעקבות הדיונים בבג"ץ היו שינוים ביוזמת ההריסה של צה"ל.

מניתוח הנתונים של צה"ל עולה תמונה מדאיגה לפיה צה"ל נמצא תחת מתקפה של עתירות אשר משפיעות באופן ישיר על חופש הפעולה המבצעי ומאט את תגובת המדינה לאירועי טרור. העתירות מייצרות אורך נשימה, מטרייה ציבורית ותעמולתית לארגוני הטרור, למבצעי הטרור ולמשפחותיהם.
על פי אגף המחקר של אם תרצו שבדק הנתונים ומצא שמתוך 61 העתירות שצה"ל הציג, ב-57 מתוכן (93%!!) את העתירה הגישו בשם משפחות המחבלים הארגון "המוקד להגנת הפרט".
אגף המחקר מדגיש כי "המוקד להגנת הפרט" הוא ארגון המוגדר על ידי מדינת ישראל כארגון שעיקר מימונו מישויות מדיניות זרות, ב-5 השנים האחרונות מומן הארגון ביותר מ-22 מיליון ₪ על ידי ממשלות זרות, ביניהן גרמניה, נורווגיה, האיחוד האירופי ועוד. כך קורה מצב אבסורדי שבו ארגון שעיקר מימונו מישויות מדיניות זרות מתיש את כוחו של בג"ץ ומונעים ממנו לטפל בסוגיות חיוניות נוספות לחברה הישראלית. כך שבנוסף לצה"ל גם מערכת המשפט נפגעת כתוצאה ממבול העתירות.

תיעוד הריסת בית מחבל. צילום: דובר צה"ל

עו"ד יעקב כהן מהאגף המשפטי של תנועת "אם תרצו" מסר כי: "מדינת ישראל מתמודדת עם מלחמת התשה משפטית על ידי עמותות ישראליות, במימון גורמים בינלאומיים, כולל מדינות אירופה. מאות הבג"צים המוגשים מדי שנה פוגעים ביכולת של ישראל לפעול ביעילות נגד הטרור וכן מערער את יכולת הרתעה הישראלית. הגיע הזמן שמערכת המשפט הישראלית תשמור על אזרחי ישראל תטיל הוצאות משפט משמעויות נגד אותן עתירות ולא תאפשר לארגונים שעיקר מימונם ממשלות זרות לפעול נגדה."

It is not Android