No Tag To Print

צילום: ג'והנה גרשון, פלאש 90

המדינה תגדיל את השתתפותה במימון ימי בידוד לעובדי עסקים קטנים

ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים החליטה כי המדינה תשלם סכומים גדולים מאלו שהוחלט עליהם בהסכם עם ההסתדרות, זאת על מנת לתמוך בעסקים הקטנים ובעובדים בהם

בדיון בועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים של ועדת הכספים סוכם כי אחוז ההשתתפות של כמדינה במימון ימי הבידוד לעסקים קטנים יוגדל. על פי ההחלטה,  עסק שמעסיק עד 10 עובדים יקבל סיוע מעבר להסכם שנחתם עם ההסתדרות. גם עובדי העסק יהנו מהשתתפות גבוהה יותר של המדינה בתשלום ימי הבידוד שלהם לעומת מה שהוחלט.

יו"ר הוועדה, ח"כ קרן ברק, הודיעה לאחר קבלת ההחלטה: "יש תוצאות למאבקים! לאחר שבועיים של משא ומתן אינטנסיבי, הצלחתי להגיע לסיכום עם שר האוצר על מתווה משופר לתשלום בגין ימי הבידוד של העובדים לעסקים קטנים. מחר בבוקר תגיע הצעת החוק שלי (מתווה התשלום בגין ימי הבידוד) לדיון בועדת העבודה והרווחה. תודה גדולה על שיתוף הפעולה של לשר האוצר ישראל כץ, שמבין את חשיבות הסיוע לעסקים הקטנים בעת הנוכחית".

It is not Android