מפרסמת היום (ד') דו"ח חדש ובו בחנה את סיבות המוות השכיות בישראל, נכון לשנת 2015. סיבת המוות השכיחה ביותר בישראל בשנת 2015 היא ואחריה . שיעורי התמותה ממחלות זיהומיות עלו בעיקר בעשור האחרון, ומחלות אלה הפכו לגורם הפטירה השלישי בשכיחותו, מעט לפני סוכרת.

למס סיבות מוות ומין

 

שיעור התמותה מסרטן קנה הנשימה, הסמפונות והריאה הוא השכיח ביותר מבין סוגי הסרטן בקרב גברים בישראל, ונמוך מאוד יחסית למדינות .שיעור התמותה מסרטן השד הוא השכיח ביותר מבין סוגי הסרטן בקרב נשים בישראל, וגבוה מאוד יחסית למדינות .

פערים גדולים בין המגזר הערבי לאוכלוסייה היהודית בסיבות המוות

מדו"ח הלמ"ס עולה כי התפלגות סיבות המוות שונה בין האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית בישראל. שיעור התמותה המתוקנן מתאונות דרכים גבוה בקרב הערבים – פי 1.2 לעומת היהודים וברצח – פי 8.6 לעומת יהודים. לעומת זאת, בהתאבדויות השיעור המתוקנן גבוה בקרב היהודים פי 7.3 לעומת הערבים.

למס מוות מגזר

 

עוד עולה כי שיעור התמותה המתוקנן לגיל בקרב הערבים גבוה פי 4.1 מזה של היהודים. בהשוואת שיעורי התמותה המתוקננים בין בסיבות המוות המובילות, עולה כי שיעורי התמותה מסרטן כמעט שווים בשתי האוכלוסיות שיעורי התמותה המתוקננים מסוכרת וממחלות כרוניות של דרכי נשימה תחתונות גבוהים בקרב הערבים פי 2.2 לעומת היהודים. שיעור התמותה ממחלות כליה, ממחלות לב, ממחלות כלי דם במוח ומכל הסיבות החיצוניות גבוהים בקרב ערבים לעומת היהודים (פי 9.1 ,8.1 ,7.1 ו-4.1 בהתאמה) .

כמו כן, בעוד שסרטן הוא הסיבה ל-%3.25 מהפטירות בקרב יהודים, בקרב הערבים הן גורמות ל-1.21% ממקרי המוות. סוכרת,  סיבת המוות השלישית בשכיחותה בקרב ערבים, מהווה 5.7% ממקרי המוות בקבוצת אוכלוסייה זו, לעומת 5.5% בקרב יהודים.

חלק מההבדלים בהתפלגות סיבות המוות בין יהודים לבין ערבים נובעים מהבדלים בהתפלגות הגילים בין שתי האוכלוסיות – האוכלוסייה הערבית צעירה יותר. בנוסף,

מוות ממחלות זיהומיות בישראל: הגבוה ב-OECD

בהשוואה בין-לאומית עם מדינות ה-OECD של שיעורי תמותה מתוקננים לגיל מסיבות המוות המובילות בישראל נכון ל-2014) שיעורי התמותה מסרטן, ממחלת לב איסכמית וממחלות כלי דם במוח בישראל נמוכים יחסית למרבית המדינות האחרות.

עם זאת, שיעור התמותה ממחלות זיהומיות, מסוכרת וממחלות כליה גבוהים מאוד יחסית למדינות ה-OECD. במחלות זיהומיות שיעורי התמותה הם הגבוהים ביותר, ומסוכרת רק בטורקיה ובמקסיקו השיעור גבוה יותר.

למ"ס סיבות מוות גברים OECD

 

שיעורי התמותה מסיבות חיצוניות נמוכים מאוד יחסית למדינות ה-OECD. מבין הסיבות החיצוניות, גם שיעור התמותה מהתאבדות נמוכים מאוד בישראל יחסית. בקרב גברים, שיעור התמותה מסרטן נחשב לנמוך מאוד.שיעור התמותה מסרטן קנה הנשימה, הסמפונות והריאה שהוא השכיח ביותר בקרב הגברים הישראליים, נמוך יחסית לשיעור בקרב הגברים במרבית מדינות

בקרב נשים, שיעור התמותה המתוקנן לגיל מסרטן קרוב למרכז הדירוג של מדינות ה-OECD. שיעור התמותה  מסרטן השד הוא מהגבוהים ב-OECD. שיעור התמותה מסרטן קנה הנשימה, הסמפונות והריאה, ושיעור התמותה מסרטן המעי הגס קרובים למרכז הדירוג לעומת הגברים שמדורגים נמוך יותר.

למ"ס סיבות מוות נשים OECD:עוד באותו נושא