No Tag To Print

הכירו: האושפיזין של ערוץ 20 | חלק ב'

מי היה מזמין את בנציון נתניהו לסוכה? ומי היה מזמין את הרצל? עודד מנשה, ינון מגל, ארז צדוק, יוסי פוקס ומוטי קסטל, משתפים את מי הם היו בוחרים לארח בסוכה

ארז צדוק: יוסף הצדיק

"הייתי מארח בסוכה שלי את יוסף הצדיק, שהיה הפרוייקטור הכלכלי של מצרים ב-14 שנים מורכבות, הצליח לנהל מדיניות תקציבית לא בזבזנית בתקופת השפע, להשקיע בתשתיות שאפשרו להקים תעשייה של מחסני מזון ענקיים, מערכות אחסון, שינוע והובלה במדינה של עובדי אדמה, ליצור עודף תקציבי עצום ומאגרי הון-מזון שאפשרו לו לנהל כלכלה בשבע שנות רעב ולתת מענקי תמיכה לאזרחים במשך כל אותם שנים".

מוטי קסטל: פרופ' בנציון נתניהו ז"ל

"לו יכולתי, הייתי רוצה להזמין לסוכתי את פרופ' בנציון נתניהו ז"ל. מסקרן ולבטח מפעים היה לשבת, לשמוע ולשוחח עם בנו של הרב נתן מיליקובסקי, ואביהם של ראש הממשלה ואחיו המופלאים ד"ר עדו נתניהו וגיבור ישראל סא"ל יוני ז"ל.

כהיסטוריון וכמחנך, תולדותיו, העלייה לארץ ישראל וחינוך הבנים, ובכלל סיפורה הלא-ייאמן של המשפחה הציונית הזו, שזור בעיניי בקשר בל יינתק בהיסטוריה שלנו ובסיפורה של המדינה עצמה, שקמה מעפר ואפר והפכה למעצמה.

כאשר אני מביט בראה"מ, ולאחר שקראתי את ספרו של יוני ז"ל ונוכחתי בהשתאות כיצד רגשות ציוניים ורוח הקרבה, חזון, ומבט לעבר עשרות שנים קדימה היו מנת חלקם של נערים בגיל כה צעיר, הבנתי היטב שזהו פרי חינוך של דור הולך ונעלם.

מאחורי הבחירה עומדת תחושה של געגוע עמוק ומרתק לאדם שאפי' לא הכרתי, וזכות לשמוע תובנות מאלפות על שליחות, הקרבה ופרספקטיבה היסטורית".

ינון מגל: בנימין זאב הרצל

"הייתי מזמין את הרצל, והייתי שמח לארח אותו בסוכה במדינת היהודים, להראות לו שחזונו קרם עור וגידים, לספר לו על המציאות פה ולשמוע מה דעתו, ומה הפער בין החזון למציאות".

יוסי פוקס: הלל לפקוביץ הכהן ז"ל

"אילו יכולתי להזמין לסוכתי כל אושפיזין שאינם עימנו, הייתי מזמין את סבי מצד אמי, הלל לפקוביץ הכהן ז"ל.

הייתי כבן לו, ונפשי הייתה קשורה בנפשו.

הוא היה בעל מידות כמו הלל הזקן, אהב שלום ורדף שלום כמו אהרון הכהן.

סבי נפטר לפני ח"י שנים וקראתי לבתי הלל על שמו.

זכיתי לחגוג עימו את רוב חגי סוכות בחייו, בסוכת הוריי הצנועה בעיר הקודש, בה הצטופפנו 11 נפשות ומעולם לא אמר אדם שצר לו המקום.

יהי רצון שאזכה לשבת עימו בסוכת עורו של לוויתן, כמאמר המדרש, ואטול ידיו שוב, הפעם בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו".

עודד מנשה: יעקב אבינו

"אני נולדתי בסוכות, יום הולדת שלי זה האושפיזין של יעקב אבינו.

אני חושב שיעקב אבינו זה בעצם ישראל, ויש בי משהו שמחובר לעם, פשוט יותר. אני מצליח להתנהל ולדבר ולהתקשר לכל עם ישראל.

אם לא היתה קורונה, הייתי רוצה להזמין אנשים פשוטים. את יעקב אבינו ויחד איתו את כל עם ישראל לסוכה, את כל עם ישראל מכל המינים ומכל הצבעים: חילונים ודתיים, מזרחים וספרדים ואשכנזים, מזקן ועד צעיר, וכל מה שאפשר, כי אני באמת מרגיש שאני אוהב להתחבר לכולם, לא רק למין אחד. אני מוצא שפה משותפת עם כל אושפיזין ואושפיזין.
יעקב אבינו זה לא יעקב אבינו פיזית, זה כל ישראל, כל מי שאפשר. אם אפשר שכל אחד בסוכה שלי ייצג משהו אחר, וכולם ביחד יתנו פסיפס גדול של כל עם ישראל, של כל קיבוץ הגלויות שיש כאן בישראל – זה באמת ייתן לי את התחושה שאני נמצא במקום טוב".

 

רוצים לדעת במי בחרו בועז גולן, שמעון ריקלין, ליטל שמש והלל ביטון רוזן להזמין לסוכה? הכירו את האושפיזין – חלק א'

 

It is not Android