No Tag To Print

בנימין נתניהו, אבו מאזן
המראות הקשים מהגן. באדיבות משטרת ישראל

"הימין המאוחד": יחתמו על אמנת ערכי המפלגה

יו"ר המפלגה איילת שקד יזמה אמנה עליה יחתמו המועמדים ברשימה ובה כלולים ערכי הבסיס של הימין

נאמנות, אבל לערכים: מועמדי רשימת ״הימין המאוחד״ לכנסת ה-22 יחתמו על אמנה בה יתחייבו לערכים אותם תקדם הרשימה לאחר הבחירות, כחלק ממהלך שיזמה היום (שני) יו״ר המפלגה, איילת שקד.

בנוסח האמנה מופיעים 10 תחומים אותם חורטת המפלגה על דגלה, ואשר מחייבים את מועמדיה וחבריה כמכנה אידיאולוגי משותף. תחומים אלו מהווים את ערכי הליבה של מחנה הימין בישראל, והם: לאום, שלמות הארץ, זהות יהודית, ריבונות, מאבק נחוש בטרור, עלייה והגירה, תחרות וחירות, הזכות לעבוד, משילות, אחריות חברתית.

נוסח האמנה יועבר היום בין מועמדי המפלגה אשר יאשרו מחויבותם למסמך זה.

יו״ר ״הימין המאוחד״, איילת שקד: ״אנחנו מחויבים, בראש ובראשונה, לציבור בישראל ולערכינו כמנהיגי ציבור. הימין המאוחד היא מפלגת הימין האידיאולוגית היחידה במפה הפוליטית בישראל, ויש חשיבות לאומית להעצמת כוחה בבחירות. כדי שהבוחר הימני יבחר ימין וגם יקבל ימין, אני רואה חשיבות בהתחייבויות ברורות. אלו הם ערכינו, הוכחנו אותם בעשייה בעבר ונמשיך כך גם בעתיד, אבל בשביל זה אנחנו צריכים כח פוליטי רב. הציבור צריך להבין את המשוואה – זה או ימין מאוחד גדול, או ממשלת נתניהו עם השמאל״.

להלן נוסח האמנה:

1. לאום:
יישום חוק-יסוד: ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי ומניעת כל פגיעה בו, תוך המשך הבטחת זכויות הפרט והשוויון לכל אזרחי ישראל.

2. שלמות הארץ:
אנו הרשימה היחידה שמתנגדת להקמת מדינה פלסטינית ולנסיגה כלשהי משטחי ארץ ישראל. נפעל לפתח את ההתיישבות בכל רחבי הארץ.

3. זהות יהודית:
נפעל לחיזוק הזהות היהודית של מדינת ישראל, ולהגברת החיבור של תלמידי ישראל לארץ ישראל ולמורשת ישראל.

4. ריבונות:
החלת הריבונות הלאומית ושלטון החוק באופן מלא ושוויוני על כל אזרחי ישראל ותושביה, ובכלל זה סיום הממשל הצבאי והחלת ריבונות ישראל על חבלי יהודה, שומרון ובקעת הירדן.

5. מאבק נחוש בטרור:
הכרעת הטרור בנחישות וללא פשרות, מגבול עזה ועד קיצבאות המחבלים. השבת נעדרי צה״ל תוך גביית מחיר מהחמאס, והתנגדות מוחלטת לשחרור מחבלים.

6. עלייה והגירה:
ישום מדיניות עלייה והגירה לאומית סדורה, שתקדם עלייה יהודית ותסיר חסמים מיותרים לקליטת עלייה, ושתמנע השתקעות בלתי-חוקית של מהגרי עבודה בארץ לצד ניצול לרעה של מדיניות איחוד משפחות.

7. תחרות וחירות:
קידום תחרות למונופולים וקרטלים סטטוטוריים, פתיחת המשק לתחרות בינלאומית וצמצום התכנון המרכזי במשק. קידום תחרות בדיור, שחרור קרקעות לבנייה ומדיניות מיסוי שתתמרץ פיתוח. טיוב האסדרה, הפחתת הנטל על מעסיקים לעידוד תעסוקה ופריון ויצירת סביבה נוחה לכלכלה שיתופית וטכנולוגיה עילית.

8. הזכות לעבוד:
דרישת רוב מוחלט ליציגות בעבודה, בוררות חובה בשירותים חיוניים, חובת שקיפות בארגוני עובדים.

9. משילות:
חיזוק ערכי המשילות והדמוקרטיה, חיזוק מעמד הכנסת כרשות מחוקקת והחזרת האמון בבית המשפט כרשות השופטת בהתאם לחוק. חיזוק מעמד נבחרי הציבור אל מול הפקידות הבכירה.

10. אחריות חברתית:
הגנה כלכלית ורפואית לנכים וקשישים, תוך שילוב אנשים עם מוגבלויות בחינוך, בחברה ובשוק העבודה.