No Tag To Print

נתפסו המחבלים
צילום: דוברות יד לאחים

הילד נפרד בדמעות מקייטנת יד לאחים וחזר לכפר הערבי

בית המשפט פסק שיוכל לראות את אמו היהודיה רק ימים ספורים בחודש

80 ילדים לאימהות יהודיות ואבות ערביים חזרו השבוע לבתיהם לאחר שהשתתפו במשך שבועיים בקייטנה שערך עבורם ארגון 'יד לאחים' ונהנו מאד מתכנים יהודיים לצד תכנים מהנים.

הילדים שהם ואמותיהם חזרו רק בשנה האחרונה לחיק העם היהודי, לאחר שחולצו מהכפרים הערביים בהם התגוררו,  זוכים לליווי הדוק של העובדות הסוציאליות ושל חונכי הארגון. בסוף הקייטנה שבו הילדים לאמם היהודיה אך

ילד אחד לא זכה כחבריו להמשיך בשגרת החיים היהודית לאחר הקייטנה.

מאור (שם בדוי) הוא ילד יהודי בן 11 אשר נאלץ להישאר בחזקתו של אביו הערבי, בכפר באזור רמאללה, לאחר שזה הערים על אמו והחתים אותה על מסמכים התקפים גם בחוק הישראלי ומקנים לו את המשמורת עליו. רק אחת לחודש מותר לו לפגוש את אמו למספר ימים קצובים.

האם שביקשה להקנות לבנה עוד ועוד מושגים ביהדות ורצתה לעזור לו במציאת חברים עם סיפור חיים דומה, ביקשה לנצל את אותה מסגרת קצרת מועד שבה הותר לה לפגוש את בנה בפעם האחרונה, ומיהרה לרשום אותו לקייטנת יד לאחים.

עם תום הקייטנה נפרד מאור מחבריו בדמעות, בדרכו חזרה אל הכפר.

 

בארגון מדגישים גם כי למרות שמדובר במקרה סבוך, הצוות המשפטי של יד לאחים לא אמר נואש. "לא ננוח ולא נשקוט עד שנביא את הסיפור לסיומו הטוב, ומאור יחזור לאמו לצמיתות, צפויות הפתעות לטובתנו ".

It is not Android