ברגע האחרון של הכנסת ה22 – יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני הגיע לסיכום:
הילדים האלרגיים ימשיכו להיות מתוקצבים גם בשנת 2020.
התקציב בסך עשרה מליון שקלים יועברו למשרד העבודה והרווחה מעודפי תקציב משרד מבקר המדינה.

יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני הגיע לסיכום עם אגף התקציבים במשרד האוצר ועם מבקר המדינה מר מתניהו אנגלמן, שניאות לבקשתו של ח"כ גפני לתיקצוב בסך עשרה מליון שקלים מתקציב משרד מבקר המדינה ולהמשך מימון הסייעות לילדים האלרגיים במעונות היום גם בשנת 2020.

מדובר בבשורה של ממש, בכך הוסר החשש ברגע האחרון מהשארת כ-450 ילדים אלרגיים מכל רחבי הארץ בבית החל מה1 לינואר 2020.

אלדר ממן

אלדר ממן:עוד באותו נושא