כמי שמאמין שמדינת ישראל חייבת להיות יהודית ודמוקרטית ומעוניין להחיל את הריבונות ביהודה ושומרון, אנו חייבים להביא בחשבון את האוכלוסייה הערבית המתגוררת במקום.

האחזות בארץ עלולה לגרום לנו לשלם את המחיר היקר לנו מכל. "ואף על פי כן ולמרות הכל" זו אינה סיסמה ריקה מתוכן זו חובתנו כאזרחי המדינה וכאזרחים השואפים לחזק את הריבונות היהודית.
ולכן כדוגמא, נהג אמבולנס המשרת את תושבי האזור כנציג הריבון, ישרת את כלל התושבים ויצא לסייע לנפגעים יהודים וערבים כאחד, בכל תנאי כולל שבתות וחגים. ואפילו אם כתוצאה הוא מסכן את חייו.

אם נעזוב את המילים הגבוהות אזי כל תופעה של "תג מחיר" או של רצון לחיות ללא אוכלוסייה ערבית. תוביל בהכרח להחלשות השלטון. מעשים אלימים ואפילו סיסמאות לא יובילו להגברת הריבונות, נהפוך הוא. מהלכים של פגיעה באוכלוסיה בלתי מעורבת, כדוגמת השריפה והרצח בדומא או של אבו חדיר. הם פשע נתעב ובלתי נסלח.

תג מחיר גורם נזק לריבנות ישראל. צילום: פלאש 90
תג מחיר גורם נזק לריבנות ישראל. צילום: פלאש 90

"אוי לנו שיש אנשים כאלה. תופעה שהיא כולה סדום  דיבורים על קדושת ישראל וארץ ישראל המכסים על יצרים שפלים ורשעות אין-סופית. יש גם חשש רציני שפשה הנגע גם בצעירים בודדים המכריזים על עצמם כנאמני ארץ ישראל המתנגדים בכל תוקף למעשה נבלה של פנוי ישובים, אבל הם מציעים לגבות 'מחיר' במעשי אלימות. אם חס וחלילה יש ממש בחששות הללו, גדול הסיכון כי זבובי מוות אלה יבאישו את כל המערך הקדוש על ארצנו ועל עמנו. אוי לנו מאלה אשר רוממות אל בגרונם וידיהם ידי עשיו . לא הם ולא כמותם חלק יעקב". (מתוך איגרת של הרב נחום רבינוביץ)

נקודת המבט, תמיד צריכה להיות אם אנחנו הריבון אז תפקידנו להגיש עזרה לכל ניזקק, יהיה אשר יהיה. הרצון לחיות בהבדלות מאוכלוסיה ערבית מקומית, גם מסיבות מוצדקות, כגון חשש בטחוני לא מקרב את הריבונות, נהפוך הוא מרחיק אותה מאד.

אוכלוסייה יהודית שתמנע לקבל שירותים בבית חולים "הדסה הר הצופים" כי יש מטופלים ואנשי צוות ערבים, יגרמו בפועל להפיכת האזור ל"אל מוקסד". ערביי ירושלים קונים דירות בגבעה הצרפתית. אם מהלך זה יגרום לעזיבה של אוכלוסיה יהודית, פועל יוצא יהיה שהריבונות באזור תחלש. החיים ביחד ומתן שירותים משותפים זו צריכה להיות השאיפה דווקא מצד אלו המעוניינים להחיל את הריבונות הישראלית על שטחי יהודה ושומרון.

20 News

20 News:עוד באותו נושא