No Tag To Print

יונתן היילו. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
היועמ"ש וראש הממשלה. צילום: פלאש 90

היועמ"ש: פרקליטי נתניהו סירבו לקבל את חומרי החקירה

בלשכת היועמ"ש החליטו "לחסוך בזמן" ולהעביר לפרקליטי ראש הממשלה את חומר החקירה על גבי אמצעים אלקטרוניים, אולם אלו סרבו לקבלו. "היועמ"ש ישקול את צעדיו בהתאם"

פרקליטי ראש הממשלה סירבו לקבל את חומר החקירה מהיועמ"ש. היועץ המשפטי לממשלה השיב הבוקר (א') לפניית סנגוריו של ראש הממשלה מערב יום הזיכרון, שבה הודיעו כי הם מעוניינים בקיומו של שימוע והציגו בקשות שונות בנוגע לחומרי החקירה.

בתגובה השיב היועמ"ש כי הוא "רואה חשיבות רבה בקיום הליך השימוע, וכפי שנמסר לא אחת – ככל שההליך אכן יתקיים, בכוונתו לקיימו בלב פתוח ובנפש חפצה".

הסנגוריםנ ביקשו  כי ייקבע לוח זמנים חדש לקיום השימוע, התואם את הערכתכם באשר לזמן הדרוש לשם היערכות הולמת להליך. לעניין זה היועץ המשפטי לממשלה הבהיר כי קיים קושי רב בטענה בדבר היקף חומרים גדול או בדבר הזמן הרב הדרוש ללימודו, שעה שהיא נטענת ממי שבחר משך תקופה כל כך ארוכה שלא לקבל את חומר החקירה ולהתחיל לעיין בו. עם זאת, מובן כי הסנגורים רשאים לבקש בקשות שונות בקשר להליך השימוע, והדברים יישקלו לגופם בשים לב למכלול הנסיבות, כפי שנעשה על ידי התביעה הכללית כדבר שבשגרה.

במטרה לקדם את הליכי השימוע, ליבת חומרי החקירה הועתקה לאמצעים אלקטרונים "על מנת להקל על התמצאות החשודים בחומר החקירה ולחסוך בזמן העתקת החומרים". אלו הועברו לפרקליטיו של ראש הממשלה שהתבקשו לתאם מועד לשימוע עד ליום 20.5.19.

אלא שהבוקר הגיע שליח מטעם היועמ"ש למשרדו של עו"ד תל-צור, שם סרבו לקבל את מכתבו של היועמ"ש ואת חומר החקירה שצורף לו. "סירוב זה הנו תמוה", אמרו בסביבת היועמ"ש. "בנסיבות אלה, שוגר המכתב אל עורכי הדין גם באמצעות דוא"ל. היועץ המשפטי ישקול את צעדיו בהתאם".

It is not Android