No Tag To Print

נתפסו המחבלים
צילומים: הדס פרוש, נועם רבקין פנטון/ פלאש 90

היועמ"ש נגד הצבת מצלמות בקלפי

במסמך השלמת חוות דעת של היועמ"ש פוסל הבוקר מנדלבליט הצבת מצלמות בקלפיות

לאחר שקבע בשבוע שעבר כי אין בסמכות הוועדה לקבוע הנחיות בכל הנוגע להצבת מצלמות בקלפיות, הגיש הבוקר היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט לוועדת הבחירות, מסמך השלמה לחוות הדעת שהוגשה במסגרת הדיון על הצבת מצלמות בקלפי.

במסמך זה, שולל מנדלבליט כל חוקיות להצבת מצלמות בקלפי על מנת לפקח על טוהר הבחירות.

לעמדת היועמ"ש, שהותם של שוטרים במקום הקלפי בהתאם לחוק הבחירות אפשרית במטרה לשמירה על הסדר הציבורי במקום בלבד ולא על טוהר הבחירות. כמו כן, מציג היועמ"ש את עמדת המשטרה כי הצבת שוטרים המצוידים במצלמות גוף לאורך כל שעות ההצבעה בקלפיות איננה אפשרית משיקולםי מבצעיים.

מנדלבליט שולל גם הצבתם של אמצעים טכנולוגיים אחרים שיקליטו הקלטות קול של הנעשה בחדר הקלפי בעת ההצבעה – דבר שדורש אסדרה מפורשת בחוק הבחירות.

בנוסף, היועץ המשפטי טוען לסכנה ביצירת "מאגר צל" ביומטרי ולהפרת הזכות לפרטיות. באמצעות הצבת מצלמות ישנו חשש שצילומי הוידאו יהוו "מאגר מידע" היות ותמונת פניו של אדם היא מידע ממנו ניתן להפיק אמצעי זיהוי ביומטרי.

כזכור, בבחירות האחרונות הציב הליכוד משקיפים עם מצלמות נסתרות בקלפיות במגזר הערבי, במטרה למנוע את תופעת הזיופים בקלפיות אלו.

בשבוע שעבר נערך הדיון בדבר הצבת המצלמות לאחר שמספר גופים פנו  ליו"ר הוועדה, השופט חנן מלצר, וביקשו ממנו לקבוע הנחיות ברורות שיאסרו על הצבת המצלמות. בין הגופים היו מרכז עדאלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, האגודה לזכויות האזרח והתנועה למען איכות השלטון. מנגד, פורום קוהלת והתנועה למשילות ודמוקרטיה התייצבו לצד הליכוד וביקשו לאשר את הצבת המצלמות.

היועץ המשפטי לממשלה חותם את חוות דעתו כי הצבת מצלמות בקלפיות על מנת לשמור על טוהר הבחירות נוגדת את חוק הבחירות הנוכחי ותוכל להיעשות רק באמצעות חקיקה המאפשרת הסדר זה.

יו"ר וועדת הבחירות השופט חנן מלצר יכריע ככל הנראה בהתאם לעמדת היועץ המשפטי לממשלה בימים הקרובים.

מהליכוד נמסר בתגובה: חוות הדעת שלא מאפשרת פיקוח על הצבעה בקלפיות – לא מתקבלת על הדעת. הליכוד ביקש לבדוק מאות קלפיות בהן עלה חשד לזיופים במגזר הערבי בבחירות האחרונות – והדברים לא נבדקו עד עכשיו. כעת מנסים בכל דרך למנוע פיקוח בסיסי על הקלפיות באופן שעלול לפגוע בדמוקרטיה ובטוהר הבחירות. אסור לקבל זאת.

It is not Android