No Tag To Print

היועמ"ש מגיב למכתבו של נתניהו: "אין כל בסיס לטענתך"

עוד אמר היועמ"ש "ראוי לכלל הגורמים למתן את ההתלהמות ואת רוח השנאה"

היועץ המשפטי לממשלה מגיב למכתבו של ראש הממשלה נתניהו: "אין כל בסיס לטענתך".

היועץ המשפטי לממשלה העביר ל ראש הממשלה נתניהו מכתב תגובה לטענותיו נגדו. במסמך כתב: "כל גורמי מערכת אכיפת החוק, לרבות משטרת ישראל, פרקליטות המדינה ואני באופן אישי, מטפלים ברצינות רבה ובנחישות בכל תלונה על הסתה או על איום המופנה כלפיך או כפלי בני משפחתך".

"אין כל בסיס לטענתך כאילו מאן-דהוא מקל ראש בתלונות ביחס אליך או ביחס למי מבני משפחתך", הוסיף מנדלבליט. בסיום דבריו אמר "גם למנהיגי הציבור יש תפקיד מרכזי ואחריות בהרגעת הרוחות, שלא נמצא עצמנו בפני תוצאות קשות ובלתי נסלחות".

"הכנסת החמירה את אמות המידה לפתיחת חקירה רק למקרים בהם קיימת אפשרות ממשית לאלימות בשל עקרון העל של חופש הביטוי, איני מקל ראש בחומרת עבירות ההסתה, במקרים מתאימים נפתחו חקירות ואף הוגשו כתבי אישום נגד מסיתים".

 

 

 

 

 

 

ראש הממשלה נתניהו, תקף מוקדם יותר, את היועץ המשפטי לממשלה מנלבליט: "למיטב זכרוני, לא פניתי אליך ישירות בשנים האחרונות, בנושאים אישיים, אף שהיו לי אינסוף סיבות טובות לעשות זאת. בחודשים האחרונים מתנהל נגדי, ונגד בני משפחתי, מסע שיסוי חסר תקדים, הכולל קריאות לאלימות, ואף לרצח שלי, ושל בני ביתי. חשבנו שנחצו כל הקווים האדומים. מתברר שטעינו".

נתניהו כתב כי הוא אינו זוכר "בשיח הפומבי, כלפי נשות ואישי ציבור בישראל, איום בעל אופי מיני כה משפיל ומבזה, מאז הקמת המדינה. השתיקה של רוב ארגוני זכויות האישה והאדם, ושל רבים מנציגי ומשרתי הציבור, זועקת לשמיים. כך גם השתיקה ואוזלת היד שלך. אפסות הפעולה שלך, נוכח הקריאות לרצח שלי, ושל בני משפחתי, והאיומים באונס של רעייתי, היא לא פחות מאשר התרה שערורייתית של דמנו". עוד כתב נתניהו "איך היית מגיב אם האיומים המיניים הללו, היו מכוונים, לא נגד רעייתי שרה נתניהו, אלא נגד רעייתך, רונית מנדלבליט, או נגד רעייה של מישהו ממקורביך, בין אישי ועובדי הציבור? הרי ראינו את מהירות הבזק, שבה אתה מטפל בכל תלונה על כל פגיעה כביכול, ולו המזערית ביותר, במי ממקורביך או מאנשי משרדך. אין בכלל ספק שהיית פועל מייד, ובכל האמצעים, כדי למצות את הדין, אם העבירה הייתה מכוונת כלפי אחת או אחד מהם".