לממשלה, ד"ר , מסר ליו״ר את התייחסותו לבקשת ח"כ למתן חסינות בעניינו. לפי עמדת , יש לדחות את הבקשה, שכן לא מתקיימת לגבי ח״כ כץ אף אחת מארבע העילות המפורטות בחוק חסינות חברי הכנסת.

בעמדתו מבהיר היועמ"ש, בין היתר, כי הוא אינו מקל ראש ברגישות הרבה הגלומה בבחינת התנהלותו של חבר כנסת במסגרת הליכי חקיקה כעבירה פלילית, וכי כתב האישום בעניינו של כץ לא נועד להתערב בעבודתם הסדירה של חברי הכנסת ואין בו כדי לשקף כל כוונה לקבוע נורמות חדשות בנוגע לעבודת חברי הכנסת.:עוד באותו נושא