No Tag To Print

ח"כ תמר זנברג. פלאש 90
מתניהו אנגלמן (מימין. צילום: אתר המל"ג) וגיורא רום (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

היום: הכנסת תבחר את מבקר המדינה

חברי הכנסת יכריעו בבחירה חשאית בין מועמד הקואליציה מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה מתניהו מרדכי אנגלמן לבין מועמד האופוזיציה האלוף במיל' גיורא רום. למרות המשבר, ב'ישראל ביתנו' צפויים להצביע עם הקואליציה

הכנסת תבחר היום (ב') בבחירה חשאית את מבקר המדינה החדש. ההצבעה תתקיים מאחורי פרגוד ובסופה יבחר מחליפו של המבקר היוצא, השופט בדימוס יוסף שפירא, ב-7 השנים הקרובות.

חברי הכנסת יכריעו בין מועמד הקואליציה, מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה מתניהו מרדכי אנגלמן, לבין מועמד האופוזיציה, האלוף במיל' גיורא רום. למרות המשבר, ב'ישראל ביתנו' צפויים להצביע עם הקואליציה.

המבקר הנבחר הוא מי שהצביעו עבורו רוב של 61 חברי כנסת. אם אין רוב – מצביעים שנית עבור שני המועמדים שזכו למרב הקולות (במקרה זה מלכתחילה ישנם שני מועמדים בלבד – ב.ב.). המועמד הנבחר הוא זה שזכה לרוב קולות מחברי הכנסת המשתתפים בהצבעה. אם קיבלו שני המועמדים מספר קולות שווה יש לחזור על ההצבעה.

על פי חוק יסוד: מבקר המדינה, תפקידו של המבקר הכפוף לכנסת הוא לקיים ביקורת על המשק, הנכסים, הכספים, ההתחייבויות והמינהל של המדינה, של משרדי הממשלה, של כל מפעל, מוסד או תאגיד של המדינה, של הרשויות המקומיות ושל גופים או מוסדות אחרים שהועמדו על פי חוק לביקורתו. בנוסף, מבקר המדינה יבחן את חוקיות הפעולות, טוהר המידות, הניהול התקין, היעילות והחיסכון של הגופים המבוקרים, וכל עניין אחר שיראה בו צורך.​

המועמדים:

אנגלמן (53) הוא בוגר האוניברסיטה העברית עם תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה וחשבונאות ותואר שני בהצטיינות במנהל עסקים. בצבא שירת בחיל השריון וכיהן בהמשך כמנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה, מנהל השלוחה הירושלמית של משרד ארואי החשבון פאהן,קנה ושות', סמנכ"ל כספים במכללה להנדסה בירושלים, מנכ"ל מועצת שוהם ומשנה לנשיא ומנכ"ל הטכניון.

רום (74) הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה מאוניברסיטת בר אילן ותאר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת קליפורניה. בצבא היה טייס בחיל האוויר ושישמ כנספח צה"ל בארה"ב. באזרחות כיהן כמנכ"ל משרד התשתיות, מנכ"ל רשות התעופה האזרחית וכיו"ר הדירקטוריון ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

It is not Android