הרכב שנרגם סמוך לקובא. צילום: מוקד 443
הרכב שנרגם סמוך לקובא. צילום: מוקד 443אביה ריש

אביה ריש

עורכת תוכן, אתר ערוץ 20