No Tag To Print

יונתן ינקלוביץ ז"ל

הטלטלה בסלקום: יוקפאו הפיטורים

בהתאם להחלטת יושב ראש ההסתדרות יוקפאו כל הצעדים בתכנית ההבראה של קבוצת התקשורת הנוגעים לעובדים. הצדדים ייכנסו למשא ומתן

לבקשתו של יו״ר ההסתדרות ארנון בר-דוד יוקפאו כל הצעדים בתוכנית הרה-ארגון בחברת סלקום בנושאים הקשורים לעובדים.

על פי הודעת ההסתדרות, הצדדים ייכנסו למו"מ בנסיון למצוא פיתרונות מוסכמים מייד בתום החגים. בהנחיית יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד ישובו עובדי סלקום לעבודה סדירה באופן מיידי.

"יו"ר ההסתדרות שב וקורא לממשלת ישראל להתערב באופן מיידי במשבר העמוק בשוק התקשורת בישראל" נכתב בהודעה מטעם ההסתדרות.