No Tag To Print

החל מה-1 במאי: ישראלי שישקיע בארה"ב יוכל לקבל אשרת עבודה

משקיעים ישראלים יהיו זכאים להוציא אשרת כניסה זמנית לארה"ב מסוג E-2 שתוענק על סמך השקעה משמעותית בעסק פעיל, ובתנאי שישמש בתפקיד ניהולי, או יחזיק בידע מיוחד הנדרש לפעילות העסק

שגרירות ארה"ב בישראל הודיעה היום כי החל מתחילת החודש הבא ניתן יהיה להגיש בקשה לוויזת המשקיעים היוקרתית E-2, המאפשרת לישראלים לשהות ולעבוד בארצות הברית, זאת בכפוף להתחייבות כי השקעתם תיצור מקומות עבודה במשק האמריקאי.

קבלת אשרת 2-E מותנת בעיקר בכך שמבקשה יוכיח שהוא מעמיד לרשות העסק שיפתח, הון עצמי בסכום מספק כדי להבטיח את מימון העסקתו בתקופת ההקמה וכן שהעסק יצור מקומות עבודה לאזרחים אמריקאים. כבר בינואר 2017 אישרה ממשלת ישראל את התקנות ההדדיות עם ארה"ב המאפשרות קבלת אשרת E-2 לישראלים שמעוניינים לעבוד בארה"ב ומסוג ב-5 לאמריקאים שירצו לעבוד בישראל על בסיס השקעה בישראל. אולם היות ובישראל לא היה קיים מסלול של מתן אשרת עבודה לאזרח זר על בסיס השקעה, היה צריך לתקן שורה של תקנות וועדת הפנים של הכנסת נדרשה לאשרן.

"עידן חדש ביחסי המסחר בין ישראל ואמריקה"

"אשרות אלו יובילו לעידן חדש ביחסי המסחר בין ישראל ואמריקה. אני מאמין שמהלך זה יוביל לשיתופי פעולה בקרב היזמים הישראלים והאמריקאים ולשגשוג במשק הישראלי", מסביר עודד רוז, מנכ"ל לשכת מסחר ישראל- אמריקה.

את המהלך לקידום אשרות העבודה ההדדיות יזם וקידם בעשור האחרון עו"ד צבי קן תור, שותף במשרד עוה"ד קן תור&עכו, העומד בראש ועדת האשרות בלשכת המסחר ישראל אמריקה. לדבריו, במונח השקעות מסחריות ניתן לכלול גם גם עיסקי מזון מכל סוג, מספרות, מוסכים, שרותים אישיים וכל עסק קמעוני בעל יחוד. לשכת המסחר מתכננת לקיים מספר סמינרים על מנת להדריך את הגורמים שיביעו עניין להגיש בקשות לקבלת האשרות.

עד כה, ישראלים שרצו לקבל אשרה עבודה בארה"ב, גם לצורך פתיחת עסק, נאלצו לעמוד בתנאי סף מחמירים כגון הוכחת ידע ייחודי, הישגים יוצאי דופן, וותק תעסוקתי או דרישה מן המבקש להוכיח כי בעבר כבר ביצע סחר ממשי בין המדינות.

אישור מתווה האשרה פותח דלת למשקיעים פרטיים וחברות אשר ישקיעו בארה"ב בכל תחום עסקי בהיקפים שיביאו ליצירת מקומות עבודה לעובדים אמריקאים. בכלל זה חברות סטארט-אפ ישראליות, אנשי עסקים, יהלומנים, חברות שיווק, נדלן וגיוס הון.

לדברי קן תור, התקנות אף יוצרות מצב בו לראשונה בהיסטוריה של ישראל, יוכלו רק אזרחי ארה"ב לקבל אשרת עבודה בישראל על בסיס השקעה, יוכלו להישאר בישראל לתקופה שמעל 63 חודשים, ובן הזוג יוכל לקבל אשרת עבודה כללית.

עו"ד קן תור מסביר כי קידום האמנה נעשה בתאום עם רשות האוכלוסין שתמכה וסייעה לאורך כל הדרך. כדי לקדם את התהליך גויסה גם אייפק שפעלה להגשת חוק קצר וספציפי אשר המאשר את הענקת האשרה לאזרחי ישראל ואשר נחתם על ידי הנשיא אובאמה במאי 2012. לדברי עו"ד צבי קן תור ישראל תהפוך למדינה ה- 40 עימה יש לארה"ב הסכם 2-E.

It is not Android