No Tag To Print

החלמתם מקורונה? בקרוב לא תדרשו להיכנס לסגר ולבידוד

משרד הבריאות יחליט בקרוב על תעודה מיוחדת שתונפק למי שהחלים מקורונה ופיתח נוגדנים לנגיף

 תעודת מחלים עם הטבות: משרד הבריאות צפוי להשיק "תעודת מחלים" לאנשים שיימצאו בגופם נוגנדים לנגיף. התעודה תאפשר לזכאים, לא להיכנס לבידוד גם אם היו במגע קרוב עם חולה מאומת, לא להיכנס לסגר במידת הצורך, ולא לחשוש לטוס לחו"ל למדינות אדומות.

במסמך שהופץ אתמול (ד') על ידי משרד הבריאות נקבע כי יוחלט מה תכלול "תעודת המחלים" שתונפק למי שנמצאו נוגדנים בדמו עד 15 בנובמבר. זאת במסגרת הבדיקות הסרולוגיות שנערכות ברחבי הארץ.

תעודת המחלים תאפשר חזרה למשק של אלו שיש בדמם נוגדנים, ולחזק את פעילות המסחר והמערכות המושבתות.

בשבוע הבא  צפוי להתקיים סקר סרולוגי של עובדי מערכת הבריאות, ובמקביל תינתן אפשרות לבדיקה סרולוגית גם לבני בית של חולי קורונה מאומתים שלא נמצאו חיוביים.

כיום, מי שנמצא חיובי בבדיקה סרולוגית לא נדרש להיכנס לבידוד אם היה במגע קרוב עם חולה מאומת, ולא יידרש לבידוד אם יחזור לארץ ממדינה אדומה.

It is not Android