No Tag To Print

.
Photo by Flash90

הזוי: הוקל עונשם של עו"ד ישראלים שעבדו עם מחבלי חמאס

ארגון 'עד כאן' פונים לועדת האתיקה בבקשה לערער על קולת העונש. לאחר שנקבע בעבר להרחיקם מהלשכה ל10 שנים.

בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין פסק כי שלושת עורכי הדין שהורשעו בביקורי מחבלים העצורים בישראל והעברת מסרים ביניהם יורחקו לשנתיים בלבד מלשכת עורכי הדין, זאת למרות שוועדת האתיקה ביקשה להרחיקם ל10 שנים. מדובר בעונש מקל, כעת פונים ארגון עד כאן לועדת האתיקה בבקשה לערער על קולת העונש.

בית הדין דן בשאלה האם במעשי עורכי הדין יש 'קלון'. בהחלטה נכתב כי מעשיהם "נגועים בקלון ממשי ומשמעותי. הם הפרו ביודעין את נהלי שירות בתי הסוהר האוסרים על העברת מסרים משיקולים של שמירה על בטחון המדינה".

עוד נכתב כי לא מדובר בכשלון חד פעמי, אלא בעבירה מתמשכת שנועדה לקדם את ארגוני הטרור שיצאו מחוץ לחוק "המשיבים ניצלו את מעמדם ומקצועם על מנת להערים על החוק ולפגוע בביטחון המדינה".
עם זאת החליט בית הדין להקל בעונשם של עורכי הדין, ולגזור עליהם עונש השעיה מהלשכה לשנתיים בלבד.

בארגון עד כאן, שהגיש את הבקשה להרחיק לצמיתות את עורכי הדין שהורשעו, הביעו תקווה כי ועדת האתיקה תערער על קולת העונש שנגזר "מדובר בעונש שאינו קרוב לבטא את חומרת מעשיהם של עורכי הדין, שהעבירו ביודעין מסרים לאסירים ביטחוניים תמורת תשלום".

עוד הוסיפו בארגון "לא ייתכן כי עורכי דין שהורשעו בהעברת הנחיות בין ארגוני המרצחים חמאס וג'יאהד אסלאמי לבין פעיליהם הכלואים בישראל, יוכלו לשוב ולשמש כעורכי דין ישראליים. כל בר דעת מבין שמדובר בעבירה חמורה של סיוע לטרור, קל וחומר כשמדובר בעורכי הדין האמורים להיות אמונים על החוק ומודעים לפרטיו.

אנו קוראים לועדת האתיקה לערער על קולת העונש, ולדרוש מבית הדין המשמעתי להעניש את עורכי הדין הסוררים במלוא חומרת הדין. מקצוע עריכת הדין מצריך מינימום של ציות לחוק ולפרטיו, וודאי שלא סיוע לארגוני טרור הפועלים נגד מדינת ישראל".