No Tag To Print

נתפסו המחבלים
ניר חפץ בבית המשפט. צילום: פלאש 90

הותר לפרסום: הלחץ שהפעילה המשטרה על עד המדינה ניר חפץ

השופט: "הדיון הציבורי הוא בלתי נמנע, לגיטימי ואף חיוני במשטר דמוקרטי"

 

לבקשת ארגון לביא לזכויות אדם ומנהל תקין וכלי תקשורת נוספים התיר שופט בימ"ש השלום בת"א לפרסם כי במסגרת חקירת המשטרה בתיק ניר חפץ זימנה המשטרה אישה אשר הייתה בקשרים עם ניר חפץ ובמסגרת עדות פתוחה שמסרה נשאלה העדה שאלות חודרניות ביחס לטיב הקרבה ומהות מערכת היחסים בינה לבין חפץ. בכדי לא לפגוע בפרטיותה קבע בימ"ש כי אסור לפרסם כל פרט מפרטי האישה וכן כל פרט על מהות וטיב הקשר בינה לבין חפץ.

בבקשה להתרת הפרסום בפרשה אשר הוגשה ע"י עו"ד יצחק בם טענו בארגון לביא כי "יש לאזן בין הפגיעה בפרטיות לבין העניין הציבורי בפרסום. הפגיעה בפרטיות במעגלים הקרובים אל מר חפץ כבר התרחשה לנוכח צונמי הדיונים ברשתות החברתיות. לעומת זאת, קיים אינטרס ציבורי משמעותי לחשוף את מהלכי החקירה הפסולים שנקטו חוקרי לה"ב 433 ואשר מטילים צל של מגמתיות על אחת החקירות המשמעותיות ביותר מבחינה פוליטית שניהלה המשטרה אי פעם."

עוד נכתב בבקשה כי "צו איסור הפרסום נתבקש בחוסר תום לב מצד לה"ב 433 והוא לא נועד להגן על פרטיותו של מר חפץ, אלא למנוע דיון ציבורי במהלך חקירה פסול שנקטו החוקרים." בנוסף צוין כי "לכאורה, הלחץ שהפעילו החוקרים על חפץ נועד לגרום לו להחליף ייצוג, לשכור שירותיו של עו"ד שנכון לייצג עדי מדינה ולחתום על הסכם עד מדינה. הלחץ הניב פרי, הסכם עד מדינה אכן נחתם ומר חפץ מסר גרסה בה חפצו החוקרים".

ביום 17/11 קיבל בימ"ש כאמור את עמדת עו"ד בם וארגון לביא והתיר לפרסם את הפרטים האמורים. בימ"ש עיכב את החלטתו עד היום בשעה 12:00 וזאת בכדי לאפשר למי מהצדדים לערר על החלטתו.

בהחלטתו כתב השופט עלאא כי "הדיון הציבורי הוא בלתי נמנע, לגיטימי ואף חיוני במשטר דמוקרטי. על מנת לקיים דיון ציבורי מושכל, יש להרחיב את בסיס המידע העומד לרשות הציבור, במגבלות הדין ובמגבלות הפגיעה בזכויות הפרט, ובפרט בצדדים שלישיים בלתי מעורבים".

בהמשך ציין השופט בנוגע לחפץ כי "אין להתעלם מהעובדה כי מדובר בחשוד אשר כרת הסכם עם המדינה. משמעות הדברים שניתנו במסגרת ההסכם טובות הנאה למשיב 2 (חפץ), ועל אף ההגנה לה הוא ראוי, אל לנו להתעלם מהיותו חשוד בתיק, ואף בעל מעמד מיוחד, מבחינת מערך הזכויות והאיזונים."

עוד צויין בהחלטה כי "הצעת המדינה לדחות את הדיון הציבורי לאחר שהדברים יבחנו בשלב הביקורת השיפוטית אם וכאשר יוגש כתב אישום, ממעיטה ערך בחשיבות האינטרס הציבורי, בפומביות, בפרסום, ובזכות הציבור לדעת."

בתגובה להחלטה מסר עו"ד יצחק בם "צו איסור הפרסום נועד לכסות על ההתנהלות המאפיוזית של המשטרה והפרקליטות ויש לברך על כך שבימ"ש צמצם אותו. ליבנו עם ניר חפץ אשר נאנס לחתום על הסכם עד מדינה בעקבות איומי המשטרה והפרקליטות , בעקבות זימון של אדם המקורב אליו לחקריה חודרנית אשר לא היתה רלוונטית לתיק 4000. אני תקווה שמי שאישר וביצע את המהלך הפסול הזה יתן על כך את הדין."

מארגון לביא נמסר "קרני השמש מתחילות לשזוף את זוהמת החקירה אט אט, לצערנו מתברר שמשטרת ישראל ופרקליטות המדינה ירדו לשפל המדרגה וכל זאת בכדי לאלץ את הנחקרים למסור עדויות מפלילות, להתנהלות שערורייתית שכזו אין מקום במערכת חוק חפצת צדק."