No Tag To Print

חומק מעונש

הוסר איום השביתה של השלטון המקומי

כזכור, לפני שבוע בתום ישיבת הנהלה של השלטון המקומי עם ראשי הערים, הוחלט להשבית את מערכת החינוך ב-1 לספטמבר אם לא ימצא פתרון תקציבי עד ה 27/8/20. משרד האוצר פרסם כעת כי הוא יעביר תקציב להקמת כיתות חדשות

במסגרת הסיכום יוקצו 1,630 כיתות חדשות כבר בשנת 2020, כאשר מתוכן יוקצו 630 כיתות בנוסף לתוכנית החומש שיתרמו להאצת המשק, וכן יוקצו 1,000 כיתות מתוך תכנית החומש שהבנייה שלהן תוקדם משנת 2021 באמצעות כספי מפעל הפיס.

הפרויקטים להקמת הכיתות יסייעו רבות לפיתוח מערכת החינוך והתאמתה לשנת 2021. בנוסף, הקמת הכיתות החדשות תספק תעסוקה לאלפי עובדים שיעסקו בתכנון, בפיתוח התשתיות ההיקפיות, בבינוי המבנים, באספקת החומרים, ויסייעו בהיערכות מערכת החינוך להתמודדות עם מגפת הקורונה.

 

Photo by Marc Israel Sellem/POOL

 

כזכור, בתום ישיבת הנהלה של השלטון המקומי לפני כשבוע עם ראשי הערים, הוחלט להשבית את מערכת החינוך ב-1 לספטמבר אם לא ימצא פתרון תקציבי עד ה 27/8/20. מתווה האוצר לא נותן מענה לבעיית הצהרונים, מחסור החמור בכיתות הלימוד. העברת התקציבים לתוכניות הנוער בסיכון היא צעד בכיוון הנכון אך אינה מספיקה. בשלטון המקומי תקפו את משרד האוצר ואמרו כי "סוגיית כיתות הלימוד על סך 1.8 מיליארד שקלים עדיין לא נפתרה , ולא נמצא מתווה ליום לימודים ארוך- הפעלת צהרוני ניצנים ועל כן איום השביתה עדיין עומד על כנו".

 

Photo by Olivier Fitoussi/Flash90

 

כעת, בהתאם לסיכום, משרד האוצר יפעל לתקצב 630 כיתות במסגרת תכנית להאצת המשק, שמקור המימון שלה יהיה בתקציב להיערכות מערכת החינוך למגיפת קורונה, בכפוף לאישור הכנסת. כמו כן, סוכם כי 1,000 כיתות נוספות יוקדמו מתכנית החומש על חשבון שנת 2021, וייבנו באמצעות כספי הפיס שיגיעו לקופת המדינה בתחילת 2021. משרד האוצר יתקצב את יתר הכיתות לשנת 2021 בהתאם לתכנית החומש של הממשלה, בקיזוז הכיתות שניתנו בשנת 2020, לאחר העברת הכספים ממפעל הפיס.

 

Photo by Hadas Parush/Flash90

 

 

יו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס אמר כי "אנחנו מסירים מכשול אחר מכשול במטרה לפתוח את שנת הלימודים על הצד הטוב ביותר. אני מודה לשר האוצר ישראל כ"ץ על הטיפול וההירתמות המיידית לסיוע לפתיחת שנת הלימודים כנדרש".