No Tag To Print

.
Photo by Olivier Fitoussi/Flash90

הצעת החוק שתמנע ממנדלבליט ושי ניצן לכהן כשופטי בג״צ

חבר הכנסת שלמה קרעי הגיש את הצעת החוק ואמר כי "מי שחושב שינצל את תפקידיו הבכירים במערכת אכיפת החוק על מנת "לצבור נקודות" אצל השופטים שימנו אותו בסופו של דבר – טועה, ועלינו למנוע זאת".

היום הוגשה הצעת חוק שתמנע ממנדלבליט ושי ניצן לכהן כשופטים בשנים הקרובות.

חבר הכנסת שלמה קרעי, שיזם את הצעת החוק, נמסר כי "ההצעה קובעת כי מי שכיהן בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה או משנה ליועמ"ש, פרקליט המדינה או משנה לפרקליט, וכן היועץ המשפטי לכנסת, לא יוכל להתמנות לשופט מחוזי או עליון, אלא לאחר חמש שנים מתום כהונתו. כיום עומד הצינון על תקופה מגוחכת של כ- 18 חודשים בלבד.

הצעת החוק אמורה לחול גם על שי ניצן ומנדלבליט והמשנים שלהם המכהנים כיום. קיים חשש ממשי כי בעלי תפקידים אלו המתכננים קריירה עתידית כשופטים, יפעלו על מנת לרצות את מקבלי ההחלטות העתידיים בעניינם, קרי: חברי הוועדה למינוי שופטים".

עוד הוסיף קרעי כי "על מנת ליצור אי תלות מוחלטת ולהבטיח בסבירות גבוהה יותר כי בעלי תפקידים אלו לא יעמדו בפני ניגוד עניינים בין עצמאותם בשירות הציבורי הרגיש ביותר, לבין קריירה עתידית בעליון או במחוזי, מוצע להאריך את תקופת הצינון לחמש שנים.

מי שחושב שינצל את תפקידיו הבכירים במערכת אכיפת החוק על מנת "לצבור נקודות" אצל השופטים שימנו אותו בסופו של דבר – טועה, ועלינו למנוע זאת".

It is not Android