ההסתדרות השביתה היום את המשק בהזדהות עם עובדי טבע.

הפטריוטים

הפטריוטים