No Tag To Print

הרב יצחק זאגא. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

הגיע הזמן לתחרות במערכת המשפט – דעה

כל ניסיון לנגוע במערכת המשפט יהיה כרוך במלחמות עולם. הפתרון, יגיע מכיוון אחר

כדי לפתור בעיה, צריך קודם כל להפסיק לשחק ב"נדמה לי". לאחר הגילויים האחרונים על שחיתויות לכאורה במערכת המשפט, מוכרחים להודות, שהציבור הישראלי איבד אמון במערכת הזו. נקודה. מכאן אפשר להתחיל להציע פתרונות.

כדי להציע פתרון, חשוב לדעת מה הביא להסתאבות המערכת.  ובכן, רמטכ"ל, מפכ"ל, רבנים ראשיים וחברי כנסת, כולם נתונים לביקורת ואף מוחלפים מפעם לפעם, מה שאין כן השופטים בישראל. מאז ימי אהרון ברק, אין שום סמכות מעליהם, אפילו לא הכנסת. הם נהנים למעשה ממעמד בעל אופי דיקטטורי.

אם לא די בכך, השינוי שחולל ברק גם באופי הפסיקה, נתן את החוק בידיו של השופט, החופשי כיום לפסוק כמעט ככל העולה על רוחו. אז תגידו אתם, עם מעמד דיקטטורי וחופש בלתי מוגבל, איך לא יסתאבו.

כל נסיון לפתרון, יהיה כרוך במלחמת עולם ציבורית. משום שאין זה סוד, שהשמאל הישראלי מאד מרוצה מהדיקטטורה הזו, מסיבות ידועות. אך הרשו לי להציע פתרון עדין ואלגנטי להשבת האמון, והוא – תחרות.

אסביר את ההגיון. אחד המנועים החזקים ביותר לטיהור מערכת שהסתאבה, הוא – תחרות. העם יצביע ברגליים, ובתי המשפט יאלצו להיאבק על אמון הציבור. יש שיאמרו, כי תחרות אינה מתאימה לשיפור מערכת משפט. יש מידה של צדק בדבריהם אך לא במקרה הזה. משום שהקמת מערכת משפט מקבילה, היא צורך קיים מאז קום המדינה, כפי שיוסבר להלן.

ציבור גדול מאד בישראל היה רוצה להישפט על פי משפט ישראל המקורי המסורתי. זכות היסוד לקנין, מחייבת לאפשר לאדם לעשות בכספו כרצונו. אם שני הצדדים רוצים להישפט בדיני ישראל המקוריים, מי יוכל למנוע זאת מהם? המניעה הנהוגה כיום, אינה אלא פטרונות אנטי מסורתית ואנטי חוקתית הפוגעת בזכויות יסוד. המצב היום הוא, שבתי משפט השופטים על פי משפט ישראל המקורי, קמים אך ורק ביזמה פרטית, שאינה יכולה לתת מענה ארצי, אינה יציבה ואינה מתפקדת כמערכת אחידה. השפיטה נעשית על פי חוק הבוררות, מוגבלת בסמכותה, ונדרשת לאישור בית המשפט האזרחי. במילים אחרות, מערכת משפט מסורתית ממלכתית לדיני ממונות, אינה קיימת. התיקון המחויב של העוול הזה, יאתגר מוסרית ומקצועית את המערכת האזרחית הקיימת, וייתן סיכוי לרפואתה.

מערכת משפט ממלכתית עצמאית מקבילה, שתדון בדיני ממונות, על פי משפט ישראל המקורי המסורתי, תתחרה במערכת הקיימת. המערכת המקבילה תהיה עצמאית לגמרי, עם ערכאות ערעור משלה, ולא תהיה כפופה לבג"צ. סמכותה לדון תתגבש, אך ורק ברצות שני הצדדים להידון בפניה. כך נמנע מרוץ סמכויות בין המערכות, ואף ישמר מעמדה של המערכת האזרחית הקיימת הדנה בכפיה, עד שתוכיח המערכת החדשה את יכולותיה.

מערכת מקבילה כזו, תוריד גם את העומס מהמערכת הקיימת. תיק שמתחיל היום בבית משפט השלום, יכול להסתיים לאחר שנים רבות בעליון. הנזק שנגרם לצדדים, נובע מעצם התארכות ההליך. קיצור הליכים, הוא קודם כל צדק. מערכת חדשה, תפשט הליכים ותסיים את ההליך המשפטי בטווחי זמן קצרים לאין ערוך. בתי משפט קטנים ונגישים בכל עיר ועיר.

זוהי ההצעה ויש עוד לפרטה. אך דומני כי יש בה להביא חיי משפט חדשים וטהורים לישראל.

הרב יצחק זאגא הוא יו"ר 'רוח ירושלמית' – תנועה יהודית חברתית

It is not Android