No Tag To Print

הבחירות יידחו? האוזר שוב מנסה לגשר

הצעתו של ח"כ האוזר לדחות את העברת התקציב ב-3 חודשים, ובמקביל להקפיא את מינויי הבכירים במשרד המשפטים, היא אולי ההצעה האחרונה שתוכל לבטל את איום הבחירות

ח"כ צבי האוזר, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, הציע לראשי הליכוד וכחול לבן להקפיא את מינויי הבכירים במערכת המשפט – במקביל לדחיית העברת התקציב ב-3 חודשים. עד כה, נראה שראש הממשלה נתניהו שוקל לקבל את הצעתו.

אלה עיקרי תוכנית האוזר:

– תמיכה בחוק האוזר לדחייה ב-100 יום של פיזור הכנסת
– במהלך 100 יום יוסכם על תקציב וחוק הסדרים שייצבו את הכלכלה הישראלית. עד אז יפעלו על פי 1/12 של תקציב 2019 עם תוספת אחוזית שתוסכם בין הצדדים.
– תוקם מידית הועדה לבחינת דרכי מינוי בכירים עליה התחייבו הצדדים בהסכם הקואליציוני. עד קבלת מסקנות של ועדה זו – יוקפא המצב הקיים ולא יבוצעו מינויים (תוצאה זהה למצב בו יוכרזו בחירות ביום ב').
– התמקדות במאבק בקורונה ובשפעת לקראת החורף ובאתגרי הבטחון בגבול עזה ובצפון.

בתוך כך, דווח כי בכירים בליכוד אמרו שם מאמינים שיגיעו להסכמות והבחירות יירדו מסדר היום. עוד אמרו כי "מדברים על פשרה ונראה ששני הצדדים יבואו לקראתה. נראה שעד לרגע האחרון יימצא פתרון להמשך קיומה של הממשלה הנוכחית".

It is not Android