No Tag To Print

המכתב ששלח עוד בראל לשר ארדן
דריוש סטולה. צילום מסך

האם מנהל המוזיאון היהודי בפולין הודח בגלל שהתנגד לחוק השואה?

הרשויות הפולין החליטו שלא להאריך את מינוי של דריוש סטולה, עצומה עליה חתמו אלפים שמתפרסמת במדינה טוענת כי הדבר נעשה על רקע פוליטי

סערה בפולין סביב ההחלטה שלא להמשיך את העסקתו של מנהל המוזיאון היהודי בוורשה – שהתנגד לחוק השואה. אלפים חתמו על עצומה נגד ההחלטה.

לפי הפרסום ב-"Times of Israel", דריוש סטולה אמור לסיים את הקדנציה שלו בתפקיד בסופה של השנה. במקום להאריך את תפקידו הממשלה הפולנית החליטה לפתוח מכרז חדש על מנת לאתר לו מחליף.

החשש של החותמים על העצומה הוא כי ההחלטה שלא לאפשר למנהל להמשיך בתפקידו נעשתה על רקע העובדה שסטולה מתח בעבר ביקורת על "חוק השואה". תכליתו של החוק שעבר בשנה שעברה היא למנוע קיום שיח על אחריותם של הפולנים לזוועות הנאצים בארצם.

במהלך השבוע האחרון ניצת משבר דיפלומטי בין ישראל ופולין על רקע חוק השואה. בשבוע שעבר בשיחה עם כתבים בשולי ועידת ורשה, אמר ראש הממשלה נתניהו כי הסערה סביב חוק השואה הפולני עלתה בשיחות שלו עם ראש הממשלה הפולני מורבייצקי. "הפולנים שיתפו פעולה עם הנאצים. הנה אני אומר את זה ועל כך שאין ויכוח. אני לא מכיר אף אחד שנתבע אחרי שינוי החוק (הפולני). הפליליות ירדה וזה הכי חשוב", אמר נתניהו.

בעקבות הדברים הדרדרו היחסים בין ירושלים וורשה, והפולנים אף ביטלו את ההשתתפות בפסגת V4 שהייתה אמורה להיערך השבוע בישראל.