No Tag To Print

עולים חדשים באופקים ב-1963. צילום: משה פרידן, לע"מ
עולים חדשים באופקים ב-1963. צילום: משה פרידן, לע"מ

דרישה: לחשוף את הפרוטוקולים של קליטת העלייה משנות ה-50

שרת התרבות מירי רגב פנתה לראש הממשלה בדרישה להסיר את החיסיון מעל המסמכים הפנימיים בנוגע ליחס המדינה לעולי צפון אפריקה. רגב: "פצע פתוח בחברה הישראלית"

שרת התרבות והספורט מירי רגב פנתה במכתב לראש הממשלה בבקשה לפתוח את גנזך המדינה ולחשוף את המסמכים והפרוטוקולים הפנימיים הנוגעים לאופי קליטת עולי צפון אפריקה עם הקמתה של המדינה בין השנים 1965-1948.

במכתב נמסר, כי בחודשיים האחרונים הולכות ומצטברות עדויות מטרידות בתקשורת אודות מדיניות קליטת עולי צפון אפריקה מצד משרדי הממשלה השונים, בראשם הסוכנות היהודית ומשרד הקליטה. סדרה של כתבות תחקיר ובראשם סרט הדוקו ״סלאח פה זה ארץ ישראל״ חושפים את האמת המטלטלת מאחורי חזון ״פיזור האוכלוסיה״, חזון שהוכתב על ידי הנהגת המדינה בשני העשורים הראשונים לקיומה. יוצרי הסרט, הבמאי דוד דרעי, רות יובל דורון גלעזר חשפו  באמצעות פרוטוקולים חסויים את המניעים האמיתיים שהנחו את המדינה ואת הסוכנות היהודית בראשית קיומה.

עולים חדשים באופקים ב-1963. צילום: משה פרידן, לע"מ
עולים חדשים באופקים ב-1963. צילום: משה פרידן, לע"מ

 

המסמכים מגלים מנגנוני רמייה וכפייה שהפעילו על העולים ממרוקו וצפון אפריקה. מנגנונים שכללו הפעלת משתפי פעולה, מצגי שווא, הפחדה, רמייה וגילויי גזענות מחרידים של פקידי הסוכנות היהודית ומשרד הקליטה. הפרוטוקולים המעטים שעוד הצליחו לראות אור יום וקיבלו ביטוי בסרט הדוקו חוסים עודם תחת חיסיון ואיפול כבד באמתלה של דוחו״ת סודיים ובשלה העת לחשוף אותם. עוד צויין במכתב, כי דווקא שמדינת ישראל מציינת 70 שנה לעצמאותה, שמן הצדק וההגינות להורות על התרת החיסיון ופרסומם של החומרים הללו, שהם לדברי השרה- בבחינת פצע פתוח בחברה הישראלית.

אי התרת הפרסומים משולה להנצחת האפליה ומדיניות ההסתרה. השרה הוסיפה כי, החברה הישראלית חזקה דיו בכדי להתמודד עם מה שעוד עלול להיחשף, והדגישה כי רק חשיפתם הפומבית של אותם פרוטוקולים יכולים להביא לריפוי ותיקון עווול היסטורי, כל החלטה אחרת היא בבחינת אות קלון שתמשיך לרבוץ על החברה והמדינה. בנוסף ביקשה לקיים דיון דחוף בממשלה אודות פתיחת הארכיונים בכל הקשור במדיניות
קליטת עולי צפון אפריקה של משרד הקליטה, הסוכנות היהודית ומשטרת ישראל.

שרת התרבות והספורט מירי רגב: "בשלה העת לחשוף את הפרוטוקולים והמסמכים הסודיים הנוגעים לאופי קליטת עולי צפון אפריקה עם הקמתה של המדינה. מדובר בחשיפה שתספר את הסיפור שלא סופר באופן שלם. אני שמחה וגאה שעסקתי ואמשיך לעסוק בנושא זה. חשיבות פתיחת הפרוטוקולים הללו דווקא בשנת ה-70 למדינת ישראל משמעותה עשיית צדק והגינות שהרי החומרים הללו הם בבחינת פצע פתוח בחברה הישראלית".