No Tag To Print

יוסי דגן בלווית בן גל הי"ד. צילום: הלל מאיר, TPS
מחאת המסתננים בתל אביב. למצולמים אין קשר לכתבה. צילום: תומר נויברג, פלאש 90

דוח חושף: פשיעת המסתננים גבוה בהרבה מהממוצע

מדוח של המרכז למדיניות הגירה המצליב בין נתוני המשטרה, נתוני הלמ״ס ונתוני גדול ההגירה עולה כי הפשיעה בקרב מסתננים גבוה פי כמה מזו של אזרחים וזרים אחרים כאחד. מנהל המרכז: ״הרשויות ניסו להסתיר את הנתונים״


דוח של המרכז למדיניות הגירה חושף כי שיעור פשיעת המסתננים הבלתי חוקיים גבוה בהרבה מהממוצע בישראל, כך פרסם הבוקר (ה') עקיבא ביגמן ב"ישראל היום".

שאלת הפשיעה והעבריינות בקרב מסתננים עמדה במחלוקת ובמחקר של מרכז המידע של הכנסת משנת 2010  נטען כי שיעור הפבע בקרבם נמוך מהממוצע באוכלוסיה הכללית.

אולם בעקבות בקשת חופש מידע שהגיש למשטרת ישראל המרכז למדיניות הגירה ישראלית, התברר כי שיעור הפשיעה של המסתננים גבוה פי כמה וכמה מהממוצע של אזרחי ישראל, ואף גבוה בהרבה מהממוצע בקרב אוכלוסיית זרים אחרים.

מהצלבה שערך המרכז בין נתוני הפשיעה שהתקבלו מהמשטרה לבין נתוני הלמ"ס על אזרחי ישראל, ונתוני הלמ"ס על אזרחי ישראל, ונתוני רשות ההגירה על מספרי המסתננים הבלתי חוקיים בישראל, עולה כי בשנת 2017 שיעור הפשיעה של מסתננים בסעיף "אינוס בכוח באיומים" היה 0.44 לאלף נפש, לעומת 0.07 בלבד אצל זרים אחרים ו-0.11 בלבד אצל אזרחי ישראל, כלומר פי 6.3 ופי 4, בהתאמה.

בסעיף "מעשה מגונה בכוח" שיעור הפשיעה של מסתננים עמד על 1.02 לאלף נפש, לעומת 0.25 אצל זרים אחרים ו-0.29 בקרב אזרחי ישראל(פי 4.1 ופי 3.5).

בסעיף "מעשה מגונה בפומבי" שיעור הפשיעה של מסתננים עמד על 0.59 לאלף נפש, לעומת 0.06 אצל זרים אחרים ואזרחי ישראל – כמעט פי 10. גם בעבירות גוף שיעור הפשיעה של מסתננים גבוה באופן משמעותי. יצוין כי המידע שהתקבל מהמשטרה לא כלל פירוט של נאשמים בעבירות רצח.

יונתן יעקובוביץ'. באדיבות המצולם

יונתן יעקובוביץ', מנהל המרכז למדיניות הגירה ישראלית, מסר לעיתון: "במשך שנים פעלו רשויות אכיפת החוק כמו ארגוני הסיוע למסתננים, בניסיון להסתיר מהציבור את ממדי הפשיעה. הנתונים שחשפנו מוכיחים מעבר לכל ספק או חריגה סטטיסטית את מה שתושבי דרום תל אביב וערים נוספות יודעים כבר זמן רב – מדובר בפצצת זמן שכבר החלה להתפוצץ לכולנו בפנים. מקבלי ההחלטות חייבים לשים סוף להכחשה ולהבין כי הסוגיה לא תיעלם מאליה, וכי רק הרחקת המסתננים תביא לפתרונה. יש להוציא את מרבית המסתננים למדינות מוצאם או למדינות שלישיות בטוחות, לפתוח מחדש את מתקן חולות ולאכוף בקפדנות את חוק הפיקדון".

It is not Android