מבקר המדינה יוסף שפירא. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
יוסף שפירא. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום (ג’) את דוח הביקורת על השלטון המקומי לשנת 2017. הדוח הוגש מוקדם יותר ליו”ר הכנסת, ח”כ יואל (יולי) אדלשטיין, בלשכתו.

מלשכת המבקר נמסר כי הדוח עוסק בנושאים מערכתיים וממוקדים כאחד שהם בעלי חשיבות רבה לשמירה על שלטון החוק, המנהל התקין ורווחת התושבים. היועמ”ש התבקש ךשים לב לממצאים בדוח המעלים חשש לפגיעה בטוהר המידות.

האמונים על החוק עוברים על חוקי הבנייה

הדוח עוסק בעבירות בנייה של ותאגידים עירוניים הנמצאות בין העבירות הנפוצות ביותר במדינה, וממדיהן הולכים ומתרחבים. בנייה ללא היתר ובניגוד להוראות תכניות תקפות מנוגדת לחוק, פוגעת ביסודות התכנון ואף עלולה לסכן חיי אדם. הביקורת בעיריות הרצליה, רהט, אשקלון ובני ברק העלתה ממצאים רבים בדבר ביצוע עבודות בנייה על ידן או על ידי תאגידים העירוניים שלהן בניגוד להוראות החוק והתקנות.

הממצאים גם מעוררים חשש כבד להעלמת עין של הוועדות המקומיות מעבודות בנייה לא חוקיות של הרשויות המקומיות ותאגידיהן ועל אכיפת חוק לא מספקת ולא שוויונית באופן הפוגע באמון הציבור בשלטון החוק, ומחליש את כוח ההרתעה כנגד עבריינות בנייה. בדוח מוצגים גם של דירקטוריונים בתאגידים עירוניים.

בניה בעיר בני ברק. ארכיון. צילום: פלאש 90
בנייה בעיר בני ברק. ארכיון. צילום: פלאש 90

בדיקת מתקני שירותים ציבוריים ברשויות המקומיות – הקמתם, נגישותם ותחזוקתם נעשתה בארבע עיריות, תל אביב-יפו, עכו, טבריה ונצרת. ליקויים רבים נמצאו במיוחד בערים עכו, טבריה ונצרת – במצבם, בתחזוקתם, בניקיונם ובנגישותם של מתקני השירותים הציבוריים. היעדרם של שירותים ציבוריים או תחזוקה וניקיון ירודים שלהם עלולים לפגוע במישרין בבריאותו של ציבור המשתמשים ואף ליצור מפגעים תברואתיים סביבתיים.

ממעקב המבקר עלה כי הליקויים שפורסמו בדוח בנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיות ברשויות המקומיות ממאי 2012 טרם תוקנו. זאת בעקבות הטלת האחריות לאסדרת הנושא בין משרד הפנים ומשרד המשפטים.  יש לציין כי השימוש הבלתי מאובטח בנתונים מעלה חשש כי מידע אישי על תושבים עלול להיחשף ברבים ולפגוע בפרטיות.

דיווחי העירייה על תיקון הליקויים התבררו כלא מהימנים

פירוט כמה מהביקורות שנעשו ברשויות מקומיות:

המועצה המקומית-תעשייתית : בכל הקשור להקמת מבנה המועצה ומרכז המבקרים קיבלו המועצה והעומד בראשה מר אנדריי אוזן, את החלטותיהם בהליכים פגומים ולא סדורים מבלי שניתנו נימוקים ענייניים בחלק מהנושאים. זאת בניגוד לדעתם של הגורמים המקצועיים שליוו את הקמת הפרויקט, והכול תוך כדי פגיעה באינטרס הציבורי.

מחדלי המועצה בניהול הקמתו של מבנה המועצה ומרכז המבקרים הובילו להגדלה ניכרת בתקציב ולהתמשכות העבודות להקמת הפרויקט מעבר ללוחות הזמנים שקבעה, וכן העלו חשש ליציבות המבנה. במשרד המבקר רואים “בחומרה רבה את התנהלותה הבלתי אחראית של המועצה והעומד בראשה בכל הנוגע להוצאת כספי ציבור, כסף לא להם, המעידים על זלזול בחובתם לשמור על הקופה הציבורית”.

עיריית טבריה: ממצאי הביקורת מצביעים על ליקויים חמורים, ובראשם אי-סדרים חמורים בניהול הכספים, אי-טיפול העירייה בליקויים שעליהם הצביעו גורמי הביקורת השונים והעברת כספי עירייה שלא כדין לגופים שאינם עירוניים בדרך של תמיכה עקיפה לרבות על ידי תשלום הוצאות המים והחשמל שלהם. משרד הפנים כשל בפיקוח על התנהלותה הכספית של העירייה, זאת על אף הערה בנושא בדוח 2013.

ניהול כוח אדם בעיריית : מדובר בביקורת מעקב על הביקורת שנעשתה בנושא בשנת 2011. הממצאים העלו שורה ארוכה של ליקויים, חלקם חמורים וחלקם אף מתחום טוהר המידות. חומרת הדבר נעוצה בכך שחלק ניכר מהליקויים עלה כבר בביקורת הקודמת. הדוח גם מעלה תופעה מדאיגה וחמורה: העירייה דיווחה על תיקון הליקויים, אולם בביקורת נמצא כי רוב הליקויים לא תוקנו ודיווחי העירייה התבררו כלא מהימנים.

עיריית : הממצאים מלמדים על מחדלים וכשלים של עיריית צפת בעיקר בכל הנוגע לטיפול בפלישת בעלי עסקים לשטחים ציבוריים בתחום שיפוטה של העירייה, עד כדי העלמת עין מכוונת מהפרות חוק חמורות בעניין זה. הממצאים מצביעים על אוזלת היד של העירייה, על זלזול שלה במשאבים הציבוריים ועל פגיעה באינטרס הציבורי.

עיריית צפת. צילום: פלאש 90
עיריית צפת. צילום: פלאש 90

מועצה מקומית : ממצאי הביקורת החמורים במועצה המקומית מלמדים על פגיעה מתמשכת בעקרונות הבסיסיים של שלטון החוק. בין היתר נמצא כי בעלי תפקידים במועצה לא מילאו את תפקידם כראוי, כי ראש המועצה ועובדים בכירים פעלו בחשש לניגוד ענייניםבלא שהצהירו על כך ובלא שפעלו לנטרולו של החשש וכי המועצה פעלה באופן לא תקין ולא אחראי מהבחינה הכספית.

המועצה המקומית בתקופה הרלוונטית לדוח, רָווחה ברשות תרבות של תפקוד לקוי ואי-תקינות מינהלית העלולה להגיע עד כדי פגיעה בטוהר המידות. בעניינים מסוימים פעלו חברי מועצה והעומד בראשה, ניסים גוזלן שלא כדין, בין היתר בכל הנוגע להעסקת קרובי משפחה, מתן תמיכות והקצאת מקרקעין שלא כדין וניגודי עניינים של נבחרים. אופן תפקודה של הרשות מצביע על זלזול בהוראות חוק שיש בו כדי לגרום לפגיעה באמון הציבור.

: נמצא כי חלק מסמכויות המועצה מופעלות בידי גופים פרטיים בניגוד לדין ומתוקצבים ע”י המועצה. הקריטריונים שפרסמה המועצה לחלוקת תמיכות למוסדות ציבור כללו גם כאלה המנוגדים לנוהל התמיכות של משרד הפנים וכן שמירת קרקעות וגאולת קרקעות. נמצא כי לצורך מתן התמיכות קבעה המועצה תנאים רבים וספציפיים כך שמעט מאוד גופים יכלו לעמוד בהם ועולה חשש כי “נתפרו למידותיהן של עמותות ספציפיות”.

ראש המועצה, מר שימש בין השנים 2013-2017, גם כיו”ר מועצת יש”ע. עפ”י הדוח, כראש המועצה מטה בנימין פעל רואה בניגוד עניינים מוסדי בכל הנוגע למעורבותו בהענקת התמיכות של המועצה למועצת יש”ע כך שהמועצה האזורית שימשה כצינור להעברת כספים מהמדינה לעמותה. “העברה ‘סיבובית’ של חלק ממענקי הממשלה לעמותה מעלה חשש לעירוב שיקולים זרים של מקבלי ההחלטות”.

אבי רואה. צילום: פלאש 90
אבי רואה. צילום: פלאש 90
בת אל בנימין

בת אל בנימין

עורכת באתר ערוץ 20

רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.