בריאות המשרתים עומדת בראש סדר העדיפויות, זאת לצד שמירה על כשירותו המבצעית של צה״ל.
בשל כך, גיוסי מרץ, אשר הינם חיוניים לשמירה על כשירותו של צה״ל, מתקיימים ומתבצעים על פי הנחיות גורמי הרפואה.

•בהתאם להנחיות, לא מתאפשרת כניסת אזרחים ללשכות הגיוס.

•המלש״בים הנכנסים בשערי לשכות הגיוס עוברים תשאול רפואי קפדני.

•החל ממחר המלש״בים יגיעו לפי שעות התייצבות סדורות במהלך היום, בקבוצות שלא עולות על 100 מלש״בים באותו הזמן.

•שרשרת החיול הותאמה כך שתכיל קבוצות קטנות ומפוזרות.

•אנו מפעילים מערכות כריזה מחוץ ללשכות הגיוס וקוראים לציבור להתפזר ולהמנע מהתקהלות בשטח זה.

•החל ממחר לשכות הגיוס יתוגברו על ידי כוחות של משטרת ישראל אשר יסייעו בפיזור ההתקהלויות.

•אנו מבקשים מהמשפחות להמנע מהתכנסויות בשטח האזרחי מחוץ ללשכת הגיוס על מנת לשמור על בריאותן ולהישמע להנחיות משרד הבריאות.


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.